KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ BONG ĐIỂM BÁM DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI CỐ ĐỊNH BẰNG CHỈ SIÊU BỀN DƯỚI NỘI SOI

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ BONG ĐIỂM BÁM DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI CỐ ĐỊNH BẰNG CHỈ SIÊU BỀN DƯỚI NỘI SOI
Đoàn Anh Tuấn1, Lê Trung Hậu1
1 Bệnh viện Đa khoa Đông Anh
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá điều trị bong điểm bám dây chằng chéo khớp gối cố định bằng chỉ siêu bền tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Đông Anh. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả trên 48 bệnh nhân có bong điểm bám dây chằng chéo trước được cố định bằng chỉ siêu bền dưới nội soi tại Bệnh viện Đông Anh từ 01/2017 đến 05/2022. Kết quả: 48 bệnh nhân được theo dõi trung bình là 16,5 tháng. Tất cả các trưởng hợp mảnh xương cố định đúng vị trí, 100% liền xương. Chỉ số Lysholm trung bình sau phẫu thuật là 94±1,6. Theo IKDC có 91,7% rất tốt và tốt, 8,3% trung bình. Không có trường hợp nào bị nhiễm trùng sau mổ. Kết luận:  Phẫu thuật nội soi cố định điểm bám DCCT khớp gối bằng khâu chỉ siêu bền cho kết quả cố định vững chắc và phục hồi chức năng khớp gối tốt.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00919

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Bong điểm bám dây chằng chéo trước (DCCT) thường  gặp ởlứa  tuổi  8-34  tuổi,  chiếm  2-5% trong  tổng  sốtổn thương xương ởgối.  Nguyên nhân chủyếu là do tai nạn giao thông và tai nạn thểthao[1].Dựa  vào  mức  độdi  lệch  của  mảnh  xương điểm   bám   DCCT   tại   mâm   chày,   Meyer   và McKeever phân thành 4 độ[2].ĐộI: Mảnh xương không di lệch hoặc di lệch ítĐộII: Mảnh xương bịdi lệch một phần, phần sau còn dính với mâm chày.ĐộIIIA:  Mảnh  xương  bịnhổhoàn  toàn, không còn dính với mâm chày.ĐộIIIB:  Mảnh  xương  bịnhổhoàn  toàn  và gãy thành nhiều mảnh.Điều trịbảo tồn đối với các trường hợp mảnh xương  không  hoặc  ít  di  lệch  (độI  và  độII). Điều  trịphẫu  thuật  chỉđịnh cho các trường  hợp bong điểm bám DCCT độIIIA và IIIB nhằm mục đích đưa mảnh  gãy  vềvịtrí  giải  phẫu  và  trảlại độcăng của  dây  chằng.  Có  nhiều phương pháp cốđịnh điểm bám DCCT trong phẫu thuật nội soi hoặc  mổmởnhư: bắt  vít  xốp,  buộc  néo  ép  chỉthép  hoặc  khâu  cốđịnh  bằng  chỉsiêu  bền  [3], [4], [5], [6]. Phương pháp khâu luồnsố8  bằng  chỉsiêu bền  cốđinh  điểm  bám  DCCT  qua  đường  hầm mâm chày dưới  nội soi được  Zhao  J.  và  cs  [7] thực  hiện  từnăm 1998. Hiện nay phương pháp này được sửdụng phổbiến [6]. Theo nghiên cứu cảu Wolf  và cs [8] so sánh độchịu lực căng tối đa của  4  phương pháp cốđịnh điểm  bám  DCCT (bảng  1)  cho  kết  luận:  Khâu  cốđịnh  sẽvững chắc hơn bắt vít trong đó khâu bằng chỉsiêu bền có kết quảtốt nhất