KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG KỸ THUẬT ALL-INSIDE SỬ DỤNG MẢNH GHÉP GÂN HAMSTRING TỰ THÂN

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG KỸ THUẬT ALL-INSIDE SỬ DỤNG MẢNH GHÉP GÂN HAMSTRING TỰ THÂN
Dương Đình Toàn1,2, Nguyễn Trọng Tài2
1 Trường Đại Học Y Hà Nội
2 Bệnh viện HN Việt Đức
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Tổn thương dây chằng chéo trước (DCCT) là loại tổn thương thường gặp nhất trong chấn thương thể thao. Cho đến nay vẫn tồn tại nhiều kỹ thuật tái tạo DCCT chứng tỏ chưa có một kỹ thuật vào mang lại kết quả tối ưu nhất. Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước sử dụng gân cơ Hamstring bằng kỹ thuật “tất cả bên trong” (all- inside) tại Bệnh viện Việt Đức. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiền cứu với 136 bệnh nhân tổn thương DCCT, tuổi trung bình 32 (16-50) có hoặc không kèm theo tổn thương sụn chêm, được phẫu thuật bằng kỹ thuật all-inside, từ tháng 9/2018 đến tháng 1/2021. Thời gian theo dõi trung bình 18,6 tháng (4-26 tháng). Kết quả: tốt và rất tốt chiếm 97,8%, khá chiếm 2,2%, không có trường hợp nào kém. Tất cả bệnh nhân sau phẫu thuật dấu hiệu Pivot shift âm tính. Kết luận: Tái tạo dây chằng chéo trước tất cả bên trong là kỹ thuật tốt để phục hồi dây chằng chéo cho các bệnh nhân.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00806

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Dây chằng chéo trước (DCCT) là một trong những  thành  phần  quan  trọng  trong  việc  giữ vững khớp gối, chức năng của DCCT chống lại sự trượt ra trước của mâm chày so với lồi cầu đùi, ngoài ra DCCT còn có vai trò chống xoay, dạng hay  khép  khớp  gối  [1,2].  Mục  đích  của  phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước là cố gắng phục  hồi  lại  dây  chằng  theo  đúng  giải  phẫu, phục  hồi lại chức  năng của khớp gối và tránh những tổn thương thứ phát những thành phần khác trong khớp. Đã có nhiều phương pháp phẫu thuật tái tạo DCCT  với  các  kỹ  thuật  và  mảnh  ghép  bằng những chất liệu khác nhau, phương pháp cố định khác nhau. Cho đến nay việc tái tạo DCCT vẫn còn  là  vấn  đề  lớn  trong  ngành  nội  soi  khớp, nhiều phương pháp, kỹ thuật, vật liệu cũng như dụng cụ được cải tiến liên tục, điều này chứng tỏ chưa  có  giải  pháp  nào  tối  ưu  nhất  trong  việc phục hồi lại giải phẫu cũng như chức năng DCCT.Ở Việt Nam đã có nhiều phẫu thuật viên áp dụng kỹ thuật này, do vậy việc đánh giá những đặc điểm về mảnh ghép, kỹ thuật thực hiện cũng như kết quả đạt được là rất cần thiết. Với những lí do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu:-Mô tả đặc điểm của mảnh ghép là gân cơ bán gân và gân cơ thon khi sử dụng 2 nút treo bằng kỹ thuật "all inside".-Đánh giá kết quả đạt được trong việctái tạo DCCT với mảnh ghép là gân cơ bán gân và gân cơ thon dùng kỹ thuật "all inside".