Khám lâm sàng Một cách tiếp cận sáng tạo trong thời đại hình ảnh 2021

Khám lâm sàng Một cách tiếp cận sáng tạo trong thời đại hình ảnh 2021.Cuốn sách này mời các bác sĩ lâm sàng có cái nhìn mới mẻ về việc khám sức khỏe thường quy bằng cách phác thảo chi tiết cách họ có thể điều chỉnh phương pháp tiếp cận khu vực, hiệu quả hơn đối với hoạt động khám. Bằng cách áp dụng trình tự có hệ thống và trọng tâm được cung cấp trong cuốn sách mới mẻ này, các bác sĩ lâm sàng có thể đưa ra phương pháp khám sức khỏe hiện đại hơn, một phương pháp có thể chứng minh hiệu quả hơn các phương pháp được dạy trong thời kỳ tiền hình ảnh.

Năm Xuất bản:

      2021

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Khám lâm sàng: Phương pháp tiếp cận sáng tạo trong thời đại hình ảnh cung cấp một trình tự từng bước duy nhất cho bài kiểm tra sức khỏe. Văn bản hướng dẫn bác sĩ lâm sàng thông qua một loạt các bước liên quan đến nhìn – sờ – gõ – nghe – theo một trình tự có tổ chức, từng vùng của tất cả các hệ cơ quan. Cách tiếp cận chung có thể áp dụng cho mọi cuộc khám lâm sàng và có thể được sửa đổi khi thích hợp. Các lộ trình cấp tốc được cung cấp để bác sĩ lâm sàng có thể nhanh chóng đánh giá sức khỏe chung của bệnh nhân trong khi tập trung vào vấn đề hiện tại. Một đóng góp lớn cho tài liệu chẩn đoán, cuốn sách cung cấp định dạng và mức độ phức tạp sẽ có giá trị đáng kể đối với bác sĩ nội khoa và gia đình, chuyên gia cấp cứu, y tá, trợ lý bác sĩ và sinh viên y khoa.

Khám lâm sàng Một cách tiếp cận sáng tạo trong thời đại hình ảnh 2021
The Physical Exam
Book Subtitle
An Innovative Approach in the Age of Imaging
Authors