Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến căng thẳng nghề nghiệp của nhân viên tại bệnh viện quận Tân Phú

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến căng thẳng nghề nghiệp của nhân viên tại bệnh viện quận Tân Phú.Hiện nay, căng thẳng trong nghề nghiệp đang là vấn đề lớn. Theo một cuộc điều tra ở châu Âu thì hơn 60% người lao động đã từng có trên 50% thời gian làm việc với cường độ lớn (John W. Hinton and Richard F. Burton,1992), một trong những yếu tố gây căng thẳng nghề nghiệp. Ở California, số các trường hợp phàn nàn căng thẳng được báo cáo tăng 500% giữa năm 1980 và 1988. Ở Anh, Matteson và Ivancevich ước tính số tiền tiêu phí cho các bệnh liên quan tới căng thẳng năm 1987 là 60 tỉ đô la (M. Frankenhaeuser,1994). Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh trầm cảm – một trong những hệ quả nặng nề của căng thẳng – đã cướp đi mỗi năm trung bình 850. 000 mạng người, đến năm 2020 trầm cảm là căn bệnh xếp hạng 2 trong số những căn bệnh phổ biến toàn cầu với 121 triệu người mắc bệnh (WHO,1995). GS TrầnViết Nghị, chủ tịch Hội Tâm thần học VN, cho biết tại hội thảo “Điều trị trầm cảm – dược lý liệu pháp dựa trên cơ sở và chứng cứ khoa học” khoảng 3-5% dân số VN có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm, với những triệu chứng như khí sắc trầm, chậm chạp, ít suy nghĩ, ăn không ngon miệng, mệt mỏi, lo sợ mắc các bệnh, thậm chí muốn tự tử….

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2022.00143

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Có thể nói căng thẳng có thể xảy ra ở tất cả các ngành nghề vì nghề nào cũng có những yếu tố, những tác động vào suy nghĩ, cơ thể và hành vi của chúng ta, và khi những yếu tố đó tác động vào ta vượt qua ngưỡng chịu đựng của ta sẽ gây nên những hậu quả nặng nề về tâm lý.
Một trong những môi trường làm việc chịu áp lực căng thẳng hiện nay phải kể đến đó là môi trường làm việc trong bệnh viện. Ngoài đối mặt với các yếu tố độc hại và nguy cơ lây nhiễm cao thì tính chất công việc của nhân viên y tế khá đặc thù, phải làm  việc liên tục trong tình trạng tập trung cao, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, sự quá tải bệnh nhân; công việc phải trực đêm; nguy cơ bạo lực (hành hung, lăng mạ…), đó là các nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng căng thẳng của nhân viên y tế hiện nay.
Với tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật và kinh tế thị trường, ngành y tế Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức. Để vượt qua các thách thức, ngành y tế nóichung và các bệnh viện nói riêng cần phải đầu tư, cải tiến để thích nghi với sự phát triển của xã hội. Bệnh viện quận Tân Phú cũng nằm trong xu thế đó.
Điều kiện đầu tiên để thực hiện việc cải tiến là cần phải có một đội ngũ cán bộ có tri thức và sức khỏe tốt thích nghi với môi trường làm việc đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Môi trường làm việc, áp lực công việc và mức độ căng thẳng nghề nghiệp của nhân viên cũng là yếu tố không nhỏ ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện. Các rối loạn tâm thần của nhân viên y tế góp phần đưa đến các hậu quả như kiệt sức, vắng mặt, nhân viên có ý định chuyển công tác, giảm sự hài lòng của người bệnh và mắc nhiều lỗi trong quá trình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc.
Đó là những lý do tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài “Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến căng thẳng nghề nghiệp của nhân viên tại bệnh viện quận Tân Phú"

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục bảng
Danh mục biểu đồ
Chương 1. Giới thiệu ……………………………………………………………………………….1
1.1. Đặt vấn đề ……………………………………………………………………………………………1
1.2. Câu hỏi nghiên cứu………………………………………………………………………………..2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………………………………………….. 2
1.3.1. Mục tiêu tổng quát …………………………………………………………………………..2
1.3.2. Mục tiêu cụ thể ……………………………………………………………………………….2
1.4. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………. 3
1.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận …………………………………………………….. 3
1.4.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi ……………………………………………….. 3
1.4.3. Phương pháp thống kê toán học ……………………………………………………… 3
1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ………………………………………………………………… 3
1.6. Thời gian, đối tượng và phạm vi nghiên cứu……………………………………………..4
1.7. Giới thiệu về Bệnh viện quận Tân Phú……………………………………………………..4
1.8. Cấu trúc luận văn …………………………………………………………………………………..9
Chương 2. Cơ Sở Lý Luận ……………………………………………………………………..10
2.1. Lược khảo lý thuyết …………………………………………………………………………….10
2.1.1. Các khái niệm ………………………………………………………………………………….10
2.1.1.1. Khái niệm căng thẳng ……………………………………………………………………..10
2.1.1.2. Khái niệm NVYT và căng thẳng NVYT …………………………………………..13
2.1.1.2.1. Khái niệm NVYT ………………………………………………………………………..13
2.1.1.2.2. Căng thẳng của NVYT ………………………………………………………………..13
2.1.2. Những nguyên nhân gây căng thẳng nói chung và nguyên nhân gây căng
thẳng đối với NVYT …………………………………………………………………………………14
2.1.2.1 Những nguyên nhân gây căng thẳng nói chung…………………………………..14
2.1.2.2 Những nguyên nhân gây căng thẳng cho NVYT…………………………………172.1.3. Phân loại căng thẳng …………………………………………………………………………19
2.2. Cách đo lường mức độ stress ……………………………………………………………….. 22
2.2. Lược khảo một số nghiên cứu về căng thẳng nghề nghiệp ………………………..23
2.2.1. Các nghiên cứu trong nước ………………………………………………………………..23
2.2.2. Các nghiên cứu nước ngoài ……………………………………………………………….27
Chương 3. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………32
3.1. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………32
3.1.1. Thiết kế nghiên cứu …………………………………………………………………………..32
3.1.2. Cỡ mẫu…………………………………………………………………………………………….32
3.1.3. Phương pháp thu thập số liệu………………………………………………………………32
3.2. Kiểm soát sai lệch thông tin…………………………………………………………………..32
3.3. Xử lý số liệu………………………………………………………………………………………..33
3.4. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu …………………………………………………………..35
Chương 4: Kết quả nghiên cứu ………………………………………………………………..37
4.1. Thống kê mô tả đối tượng điều tra………………………………………………………….37
4.2. Tần xuất các yếu tố thuộc tính chất công việc………………………………………….44
4.3. Stress nghề nghiệp liên quan với một số yếu tố của nhân viên. ………………….50
4.4. Phân tích hồi quy đa biến về tỷ lệ mắc stress với tính chất công việc………….52
4.4.1. Phân tích nhân tố……………………………………………………………………………….53
4.4.2. Kiểm định độ tin cậy các thang đo ………………………………………………………55
4.4.3. Phân tích hồi quy đa biến về tỷ lệ mắc stress với tính chất công việc……….56
Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách ………………………………………………….60
5.1. Tóm lược phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………. 60
5.2. Các khám phá chính của nghiên cứu ………………………………………………………61
5.2.1. Mức độ căng thẳng ở nhân viên tại bệnh viên đa khoa quận Tân Phú. …61
5.2.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ căng thẳng nghề nghiệp của nhân viên tại
bệnh viện quận Tân Phú. …………………………………………………………………………….62
5.3. Hàm ý chính sách ………………………………………………………………………………..64
5.3.1. Đối với lãnh đạo bệnh viện ……………………………………………………………64
5.3.2. Đối với nhân viên y tế ……………………………………………………………………65
5.4. Hạnchế của nghiên cứu và hướng mở rộng……………………………………………..66
Tài liệu tham khả (FULL TEXT) 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TIẾNG VIỆT
1. Bộ y tế ,1997. Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 29/09/1997 về việc ban hành quy chế bệnh viện.
2. Đặng Phương Kiệt, 1998. Stress và đời sống. Nhà xuất bản Xã hội
3. Đậu Thị Tuyết, 2013. Tình trạng stress, lo âu, trầm cảm của cán bộ y tế khối lâm sàng tại bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An năm 2013 và một số yếu tố liên quan. Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện, Đại học y tế công cộng, Hà Nội.
4. Đỗ Mạnh Tôn, 2008. Về một số biện pháp đảm bảo sức khỏe tinh thần cho người lao động hiện nay. Kỷ yếu hội thảo khoa học chăm sóc sức khỏe tinh thần – Hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, Bảo Long.
5. Đỗ Nguyễn Nhựt Trần, Nguyễn Hồng Hoa, and Trần Thiện Thuần (2008), "Stress và các yếu tố liên quan ở nhân viên y tế huyện Nhơn trạch tỉnh Đồng nai năm 2008 ", Y học thành phố Hồ Chí Minh, 4(12), pp: 211 – 215.
6. Đỗ Thị Phương Thảo (2011), "Nghiên cứu thực trạng nhân lực y tế và hoạt động khám chữa bệnh của một số bệnh viện huyện thuộc thành phố Hà Nội năm 2008 – 2010", Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội., pp.
7. Lê Thành Tài và cộng sự, 2008. Tình hình stress nghề nghiệp của nhân viên điều dưỡng. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh – tập 12
8. Ngô Thị Kiều My và cộng sự, 2015. Tình trạng stress của điều dưỡng và hộ sinh Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng năm 2014. Tạp chí y tế công cộng.
9. Phan Thị Mỹ Linh, 2005. Stress đối với nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa Sài Gòn: các yếu tố gây ra và hậu quả năm 2005. Khóa luận tốt nghiệp cử
nhân y tế công cộng.
10. Phạm Minh Khuê và Hoàng Thị Giang, 2014. Sự căng thẳng nghề nghiệp ở nhân viên y tế của một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh tại Hải Phòng, năm
2011. Tạp chí y học dự phòng.11. Trần Thị Thúy, 2011, Đánh giá trạng thái stress của cán bộ y tế khối lâm sàng bệnh viện Ung bướu Hà Nội năm 2011. Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện, Đại học y tế công cộng, Hà Nội.
12. Tô Như Khuê (1995), Nghiên cứu chế độ lao độngnghề nghiệp và các biện pháp phục hồi sau lao động. Báocáo tổng kết đề tài KX -07 -15, thuộc chươg trình 07. Đề tài khoa học cấp nhà nước, Hà Nội 1995.
13. Vũ Dũng, 2000. Từ điển Tâm lý học. Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội