KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU, BIẾN THỂ CỦA ĐỘNG MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU, BIẾN THỂ CỦA ĐỘNG MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY
Nguyễn Xuân Khái1, Ngô Tuấn Minh1
1 Bệnh viện Quân y 103
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm giải phẫu, biến thể của động mạch tuyến tiền liệt (ĐMTTL) trên chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả. Khảo sát phim chụp MSCT của 52 BN phì đại lành tính tuyến tiền liệt (PĐLTTTL) tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021. Kết quả: Trong nhóm nghiên cứu, tỷ lệ tìm được 02 ĐMTTL rất hiếm, chỉ có 06/104 bên khung chậu, chiếm tỷ lệ 5,8%. Về vị trí xuất phát, type hay gặp nhất là động mạch TTL tách ra từ động mạch thẹn trong, chiếm 58,2%. Hiếm gặp nhất là động mạch TTL tách ra từ nhánh trước động mạch chậu trong, chiếm 1,8%. Đường kính trung bình của động mạch TTL là 1,26 ± 0,28mm. Hình dạng xoắn của động mạch TTL chiếm tỷ lệ 50%. Tỷ lệ quan sát được xơ vữa động mạch TTL là 28,2%. Có 30/110 tổng số trường hợp quan sát được vòng nối của động mạch TTL, chiếm tỷ lệ 27,3%. Kết luận: Cần nắm vững giải phẫu và biến thể của ĐMTTL khi điều trị bệnh lý TTL bằng can thiệp nội mạch.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00559

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Tuyến tiền liệt là một phần của hệ thống sinh dục nam giới có chức năng chính của tuyến tiền liệt là tạo dịch cho tinh dịch. Nút động mạch tiền liệt tuyến để điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt ngày nay được triển khai rộng rãi trên thế giới  cũng  như  tại  Việt  Nam.  Tuy  nhiên  động mạch  tuyến  tiền  liệt  có  đường  kính  khoảng  1-2mm [1]và có nhiều biến thể phức tạp nên việc nhận biết động mạch tuyến tiền liệt (ĐM TTL) và đánh giá giải phẫu của nó trên phim chụp mạch phục  vụ  can  thiệp  khá  khó  khăn,  chính  vì  vậy khảo  sát  giải  phẫu  động  mạch  tuyến  tiền  liệt trước  can  thiệp  là  công  đoạn  rất  quan  trọng ghóp phần làm lên thành công của kỹ thuật. Tại Việt Nam, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá về đặc điểm giải phẫu của động mạch tuyến tiền liệt trên phim chụp MSCT trước can thiệp.  Do  đó  chúng  tôi  tiến  hành  nghiên  cứu nhằm mục tiêu: “Mô tả đặc điểm giải phẫu, biến thể của động mạch tuyến tiền liệt trên chụp cắt lớp vi tính đa dãy”

Chi tiết bài viết
Từ khóa
động mạch tuyến tiền liệt, cắt lớp vi tính đa dãy

Tài liệu tham khảo
1. Phan Hoàng Giang (2014). Nghiên cứu kết quả điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt bằng phương pháp nút động mạch tuyến tiền liệt. Luận văn thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 
2. Đỗ Huy Hoàng (2017). Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu của động mạch tuyến tiền liệt trên chụp mạch số hóa xóa nền ở bệnh nhân tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Luận văn Bác sỹ Nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội.