KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA BỆNH NHÂN TRĨ SỬ DỤNG MÔ HÌNH CÂY TIỀM ẨN

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA BỆNH NHÂN TRĨ SỬ DỤNG MÔ HÌNH CÂY TIỀM ẨN
Lê Mạnh Cường1, Ngô Thị Khuyên2
1 Bệnh viện Y học cổ truyền TƯ
2 Học viện Y Dược học cổ truyền VN
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Khảo sát triệu chứng lâm sàng và thể bệnh y học cổ truyền (YHCT) của người bệnh trĩ. Đối tượng và phương pháp: 965 bệnh nhân trĩ được chẩn đoán và điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện y học cổ truyền Trung Ương. Mô hình cây tiềm ẩn được sử dụng và thiết lập để phân tích dữ liệu về hội chứngYHCT từ các bệnh nhân trĩ. Kết quả: Đã xây dựng được mô hình cây tiềm ẩn với điểm tiêu chí thông tin Bayes cao nhất.Mô hình này cho thấy đặc điểm của các hội chứng YHCTcơ bản ở bệnh nhân trĩ gồm 42 triệu chứng với 4 thể bệnh bao gồm: phong thương trường kết, thấp nhiệt hạ chú, tỳ hư hạ hãm, khí trệ huyết ứ. Kết luận: Sử dụngmô hình cây tiềm ẩn giúp phân chia nhóm các triệu chứng lâm sàng vàphân loại các hội chứng YHCT của bệnh trĩ.

Trĩ  là  bệnh  lý  của  đám  rối  tĩnh  mạch  vùng hậu  môn  trực  tràng,  do  nhiều  nguyên  nhân  làm cho  hệthống tĩnh mạch  này  sa  giãn  không  hồi phục  [1].Bệnh  này  chiếm  87,25%  các  bệnh  vềhậu môn trực tràng [2]. Y học cổtruyền (YHCT) đã mô tảvềbệnh trĩ trong các y văn, tuy nhiên việc mô tảnguyên nhân, các đặc điểm lâm sàng và phân thểbệnh chưa thống nhất. Cho đến nay vẫn  còn  thiếu các tiêu chí khách quan đểphân biệt các hội chứng YHCT của bệnh.Mô hình cây tiềm ẩn là mô hình đồ họa theo xác suất với cấu trúc là mạng Bayes dạng cây, trong đó các nút lá đại diện cho các biến biểu hiện được quan sátvàcác nút nội bộ đại diện cho các biến tiềm ẩn[3].Phân tích cây tiềm ẩn là một phương pháp phân tích cụm dựa trên mô hình phân lớp ẩn. Mô hình cây  tiềm ẩn  cung  cấp  một phương pháp thống kê khoa học đểphân loại các hội chứng YHCT và cho  thấy  khảnăng  thành  lập  tiêu  chuẩn  chẩn đoán khách quan và định lượng đểphân biệt các hội  chứng  [4].Vì  vậy,  trong  nghiên  cứu  này chúng tôi tiến hành xây dựng tiêu chuẩn  chẩnđoán  vàkhảo  sát  triệu  chứng  lâm  sàng  và  thể bệnh YHCT của bệnh nhân trĩ sử dụng mô hình cây tiềm ẩn.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00525

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890