Khảo sát gen CMY-2, blaOXA-1, blaIMP và blaNDM-1 của Klebsiella pneumonia phân lập được trên các mẫu bệnh phẩm thu thập tại viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

Khảo sát gen CMY-2, blaOXA-1, blaIMP và blaNDM-1 của Klebsiella pneumonia phân lập được trên các mẫu bệnh phẩm thu thập tại viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.
Tác giả: Cao Hữu Nghĩa, Vũ Lê Ngọc Lan
Tóm tắt:
Klebsiella pneumoniae tiết carbapenemase (KPC) gây đề kháng kháng sinh là vấn đề thời sự của ngành y tế và là thách thức lớn cho điều trị. Một nghiên cứu với 35 chủng K. pneumoniae phân lập từ 680 mẫu bệnh phẩm tại Khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh từ 01-06/2014 cho thấy: K. pneumoniae kháng với 8 loại kháng sinh ở mức trên 40%, sinh ESBL là 65,71%, carbapenemase là 20%, tỷ lệ phát hiện gen CMY-2 là 77,14%, blaOXA-1 là 31,43%, blaNDM-1 20% và blaIMP là 2,86%. Ngày càng xuất hiện nhiều chủng K. pneumoniae đa kháng kháng sinh và kháng đồng thời kháng sinh nhóm b lactam và carbapenem. Điều này cho thấy tình hình kháng kháng sinh của vi khuẩn này diễn biến phức tạp, cần có một hệ thống giám sát quốc gia về kháng thuốc chặt chẽ, đặc biệt trên những chủng K. pneumoniae tạo KPC phân lập từ bệnh nhân nhiễm trùng bệnh viện tại Việt Nam.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890