KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2021

KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2021
Nguyễn Thị Thúy Nga1, Đỗ Đình Tùng1,2, Ngô Thị Kim Ngân1, Nguyễn Thị Nguyệt1, Nguyễn Hữu Tùng1
1 Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn
2 Học viện Quân Y
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu và phương pháp: Để có cơ sở tiến hành can thiệp, giáo dục hạn chế các biến chứng bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân có kiến thức hiểu biết đạt về biến chứng bàn chân chung chỉ đạt 58%. Tỷ lệ bệnh nhân có thái độ đạt về biến chứng và chăm sóc bàn chân là 71%. Bệnh nhân có thực hành chăm sóc biến chứng đạt chiếm tỷ lệ 43%. Kết luận: Kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc bàn chân của người bệnh Đái tháo đường đa số chưa đạt yêu cầu.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01018

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

những biến chứng mạn tính khá thường gặp của bệnh ĐTĐ, để lại hậu quả có thể phải cắt cụt chân, làm ảnh hưởng đến kinh tế và cuộc sống của bệnh nhân. Người ta ước tính những người mắc ĐTĐ có nguy cơ cắt cụt chi cao gấp 20 lần so với những người không mắc ĐTĐ [3]. Trên thế giới cứ 20 giây có một trườnghợp cắt cụt chân  liên  quan  đến  ĐTĐ,  5-7%  số  bệnh  nhân ĐTĐ có loét bàn chân, 70 -85% ca phẫu thuật cắt  bỏ  chân  bắt  nguồn  từ  một  vết  loét  chân, 50% trường hợp phải phẫu thuật bên  chân  còn lại trong vòng 2–5 năm [4]. Tại Việt Nam, các nghiên cứu cho thấy tỷlệ cắt cụt chi xấp xỉ 40% trên tổng số người có biến chứng bàn chân ĐTĐ [5].Loét bàn chân là một biến chứng mạn tính thường khởi đầu từ những vết thương đơn giản nhưng do lơ là, thiếu chăm sóc tạo nên vết loétnghiêm trọnggây khó khăncho chăm sóc, tốnkém và dễ dẫn đến hoại tử bàn chân, cắt cụt chân. Đây là một gánh nặng cho người bệnh, gia đình người bệnh và xã hội. Trong khi đó những biến chứng bàn chân của người bệnh ĐTĐ có thể hạn chế, phòng ngừa được nếu người bệnh có kiến thức và tự chăm sóc bàn chân của mình. Với những bệnh nhân đã có  tổn thương bàn  chân nếu được chăm sóc và điều trị đúng có thể tránh được nguy cơ phải cắt cụt.  Để có kế hoạch giáo dục, chăm sóc bàn chân cho người ĐTĐchúng tôi thực hiện đề tài này với mục tiêu: Mô tả thực trạngkiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Chăm sóc bàn chân, kiến thức, thái độ, thực hành

Tài liệu tham khảo
1. Van Houtum WH, Lavery LA, Harkless LB (1996). The impact of diabetes-related lower-extremity amputations in The Netherlands. J Diabetes Complications. 1996;10 (6):325-330. 
2. Western Australia Department of Health (2010). Model of care for the high risk foot. 
3. Đặng Thị Hằng Thi (2012). Kiến thức, thực hành phòng biến chứng bàn chân của người bệnh Đái tháo đường type 2 tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an năm 2012, luận văn thạc sỹ quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công Cộng. 
4. American College of Foot and Ankle Surgeons, Diabetic Foot Care Guidelines (2014). http://www.foothealthfacts.org/footankleinfo/diabetic-guidelines.html [Accessed 30 May 2014] 
5. Desalu O.O, Salawu F.K and Jimoh A.K (2011). Diabetic foot care: self reported knowlege and practice among patient attending three tertiary hospital. 
6. Nguyễn Thị Bích Đào và Vũ Thị Là (2012). Kiến thức, thái độ, thực hành và hành vi tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 khám và điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 2, 59-68. 
7. Hoàng Thị Diệu Hương (2016). Kiến thức chăm sóc bàn chân ĐTĐ tại khoa điệu trị ban ngày Bệnh viện nội tiết Trung ương năm 2016, Luận văn tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng, Trường Đại học Y Hn.