KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ BỆNH VIÊM TAI GIỮA CỦA BỐ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG

KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ BỆNH VIÊM TAI GIỮA CỦA BỐ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG
Tạ Hùng Sơn1
1 Đại học Y Dược Hải Phòng
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Khảo sát kiến thứcvề bệnh viêm tai giữa (VTG) của bố mẹ có con dưới 5 tuổi.  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang qua phỏng vấn 2000 bố mẹ trẻ tại huyện An Dương – Hải Phòng. Kết quả: Phần lớn bố mẹ trẻ tiếp cận thông tin qua internet (92,7%) và truyền miệng (89,7%), các phương tiện chính thống chỉ chiếm tỉ lệ dưới 50%; có 47,6% bố mẹ trẻ hiểu về bệnh VTG, 39,9% hiểu về nguyên nhân gây VTG, số bố mẹ hiểu sai về các chăm sóc khi trẻ bị VTG chiếm tỉ lệ cao. Kết luận: Kiến thức của bố mẹ trẻ về bệnh VTG còn thấp và bị ảnh hưởng nhiều của internet và kênh truyền miệng. Kiến nghị: Cần tuyên truyền nâng cao kiến thức của bố mẹ về bệnh VTG qua các kênh thông tin chính thống như y tế xã phường và các cơ sở y tế.

Viêm tai giữa là một bệnh rất thường gặp và xuất hiện sớm ở trẻ em dưới 5 tuổi, là một bệnh chỉ đứng sau nhóm bệnh đường hô hấp và cũng là nguyên nhân phổ biến khiến trẻ phải đi khám bệnh. Bệnh liên quan mật thiết với các bệnh lý của đường hô hấp trên và được xem như là một biến chứng của viêm đường hô hấp trên do virus (vURI). Hiểu biết về bệnh cũng như cách phòng ngừa và chăm sóc khi trẻ bị bệnh là rất quan trọng,  nó ảnh  hưởng đến tỉ lệ mắc, tỉ lệ biến chứng và di chứng của bệnh. Do đó chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu:Khảo sát kiến thứcvề bệnh viêm tai giữa của bố mẹ có con dưới 5 tuổi.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00535

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890