KHẢO SÁT SỰ KHÔNG TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ ĂN VÀ HẠN CHẾ NƯỚC Ở BỆNH NHÂN LỌC MÁU CHU KỲ

KHẢO SÁT SỰ KHÔNG TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ ĂN VÀ HẠN CHẾ NƯỚC Ở BỆNH NHÂN LỌC MÁU CHU KỲ
Nguyễn Minh Phương1, Nguyễn Tiến Dũng2, Phạm Quốc Toản2
1 Bệnh viện quân y 105, TCHC
2 Bệnh viện quân y 103, HVQY
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu nghiên cứu: “Khảo sát sự không tuân thủ chế độ ăn và hạn chế nước ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Quân y 103”. Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu là mô tả cắt ngang với 97 bệnh nhân lọc máu chu kỳ trên 3 tháng tại khoa Thận và lọc máu, Bệnh viện quân y 103. Đánh giá là không tuân thủ chế độ ăn và hạn chế nước khi có một trong các biểu hiện sau: (1) Phospho máu > 7,5 mg/dl (2,42 mmol/L), (2) mức kali máu trước lọc > 6 mmol/L, (3) tăng trọng lượng cơ thể giữa 2 lần lọc ≥ 5,7% trọng lượng cân khô. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân không tuân thủ chế độ ăn và hạn chế nước chiếm 35,1% (34/97). Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với không tuân thủ chế độ ăn và hạn chế nước ghi nhận gồm hiểu biết của bệnh nhân về điều trị lọc máu, trầm cảm, thời gian lọc máu, chỉ số BMI < 22.  Kết luận: Không tuân thủ chế độ ăn và hạn chế chất lỏng ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ gặp với tỷ lệ cao 35,1% là một thách thức đối với các đơn vị thận nhân tạo. Hiểu biết kém của người bệnh về điều trị lọc máu, trầm cảm, thời gian lọc máu kéo dài, chỉ số BMI < 22 là những yếu tố có thể gia tăng không tuân thủ chế độ ăn và hạn chế nước ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01066

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Thận nhân tạo chu kỳ là một biện pháp lọc máu thay thế cho đa số bệnhnhân Bệnh thận mạn giai đoạn cuối, tuy  nhiên muốn đạt được hiệu quả bệnh nhân phải hiểu biết và tuân thủ điều trị tốt, trong đó có tuân thủ về chế độ ăn và hạn chế chất lỏng. Không tuân thủ chế độ ăn và hạn chế chất lỏng sẽ dẫn đến những biến chứng như phù phổi cấp, bệnh tim mạch, loãng xương, gia tăng tỉ lệtử vongvànhập viện…[1].Tìm hiểu sự không tuân thủ là điều quan trọng để nâng cao hiệu quả cũng như đưa ra cách chăm sóc sức khỏe bệnh nhân lọc máu chu kỳ tối ưu hơn.Mục tiêucủa đề tài: “Khảo sátsự không tuân thủ chế độ ăn và hạn chế chất lỏng ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Quân y 103”.