KHẢO SÁT SỨC CĂNG DỌC TOÀN BỘ THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM 2D Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT BỔ TRỢ PHÁC ĐỒ AC-TH

KHẢO SÁT SỨC CĂNG DỌC TOÀN BỘ THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM 2D Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT BỔ TRỢ PHÁC ĐỒ AC-TH
Nguyễn Thị Thu Hằng1, Nguyễn Thế Anh1, Đinh Thị Thu Hương2, Lê Thị Lan Hương2
1 Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội
2 Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Sử dụng siêu âm đánh dấu mô cơ tim 2D, khảo sát sức căng dọc toàn bộ thất trái ở bệnh nhân ung thư vú điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ AC-TH. Đối tượng và phương pháp: Các bệnh nhân ung thư vú điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ AC-TH được siêu âm tim theo dõi 3 trong quá trình điều trị hóa chất. Với sáu lần siêu âm tim, chỉ số sức căng dọc toàn bộ thất trái (LV GLS) được khảo sát và tìm hiểu mối liên quan với độc tính lên tim của hóa chất điều trị. Kết quả: Có 33 người bệnh thuộc nhóm nghiên cứu với tuổi trung bình là 45,6  8,7; 100% là nữ trong đó 84,8% không có yếu tố nguy cơ tim mạch. Kết quả cho thấy LV GLS trung bình của 6 thời điểm theo dõi là -16,96%  2.95, giảm ở các thời điểm theo dõi, giảm rõ nhất ở thời điểm T2. Giá trị trung bình của LV GLS ở nhóm có độc tính tim là -16,09% 3,24. Có mối liên quan giữa LV GLS và độc tính cơ tim do hóa chất điều trị, và LV GLS là yếu tố dự báo độc tính cơ tim với điểm cut-off là -16,05% (95% CI: 0,570 – 0,769). Kết luận: Sức căng dọc toàn bộ thất trái (LV GLS) giảm trong quá trình điều trị hóa chất phác đồ AC-TH của bệnh nhân ung thư vú và là yếu tố tiên lượng xuất hiện độc tính cơ tim ở các bệnh nhân này.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00840

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Độc tính tim do Anthracyclines gây ra đã đượcbiết từ lâu và Trastuzumab làm tăng mức độ độc tính  tim  khi  điều  trị  cùng  Anthracyclines,  biểu hiện bằng các rối loạn chức năng thất trái từ sớm và rất âm thầm [1], [2]. Rối loạn chức năng thất trái  cần  được  phát  hiện  và  can  thiệp  sớm  ở những bệnh nhânđiều trị phác đồ này để làm giảm tỷ lệ bệnh, tỷ lệ tử vong và cải thiện triệu chứng lâm sàng [3]. Siêu âm đánh dấu mô cơ tim là kỹ thuật mới, có thể phát hiện các biến dạng của cơ tim ở giai đoạn sớm [4] trong đó chỉ số Sức căng dọc toàn bộ thất trái (LV GLS) có giá trị tin cậy cao Ở Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu đánh giá sức căng dọc toàn bộ thất trái ở bệnh nhân tăng huyết  áp,  đái  tháo  đường,  bệnh  động  mạch vành… nhưng chưa có nghiên cứu nào tiến hành đánh giá sức căng dọc toàn bộ thất trái trên bệnh nhân ung thư vú điều trị hóa chất phác đồ AC-TH. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Khảo sát sức căng dọc toàn bộ thất trái bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân ung thư vú điều trị hóa chất phác đồ AC-TH

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Sức căng dọc toàn bộ thất trái, siêu âm đánh dấu mô cơ tim 2D, độc tính cơ tim