Khảo sát tác dụng kháng khuẩn và kháng helicobacter pylori của viên bimix

Tên bài báo:Khảo sát tác dụng kháng khuẩn và kháng helicobacter pylori của viên bimix

Tác giả:    Đỗ Minh Quang, Tôn Nữ Thị Lan, Trần Cát Đông

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2000    Số:    8    Tập:    292    Trang:    18-20

Thử nghiệm tác động kháng khuẩn của bimix trên các vi khuẩn E. coli, P. aeruginóa, Staphylococus aureus và Streptococcus faecalis. Đặc biệt bimix chứng tỏ có khả năng diệt H.pylori được phân lập từ bệnh nhân in vitro rất tốt, tương đương với các chế phẩm ngoại nhập (Trymo, Gastrostat..). MIC của chế phẩm bimix trên 23 chủng Helicobacter pylori được phân lập có giá trị từ 2-32 microgam/ml.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00724

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890