Khảo sát tình hình thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã xử lý từ năm 1997 đến tháng 5 năm 2000 ở phía nam

Tên bài báo:Khảo sát tình hình thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã xử lý từ năm 1997 đến tháng 5 năm 2000 ở phía nam

Tác giả:    Dương Thị Mai Trang, Nguyễn Văn Thị

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2001    Số:    3    Tập:    299    Trang:    10-11

Tóm tắt:    Quốc gia có thuốc KĐTCCL nhiều nhất là ấn Độ, kế đến là Pháp. Số trung bình mẫu vi phạm cao nhất =5 thuộc về nước úc. Thuốc tân dược trong nước có 39 xí nghiệp với 90 mẫu KĐTCCL, vi phạm nhiều nhất là các doanh nghiệp địa phương. Đối với thuốc y học dân tộc 76 mẫu vi phạm trong tổng số 221 mẫu vi phạm tức gần 34,39%, đa số là ở địa bàn thành phố HCM chiếm 24 trên tổng số 44 cơ sở sản xuất thuốc vi phạm tiêu chuẩn chất lượng

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0345

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890