Khảo sát tổn thương thận dựa vào mức lọc máu cầu thận ở bệnh nhân hội chứng vành cấp

Khảo sát tổn thương thận dựa vào mức lọc máu cầu thận ở bệnh nhân hội chứng vành cấp.Mục tiêu: Khào sát tổn thương thận dựa vào mức lọc cầu thận (MLCT) ở bệnh nhân hội chứng vành cấp (BN HCVC). Đối tượng và phương pháp. 205 BN HCVC điều trị tại Khoa Tim mạch can thiêp – Bệnh viện nhân dân 115 được xác định nhồi máu cơ tim cấp tính (NMCT CT) hoặc cơn đau thẳt ngực không ổn định (CĐTN KÔĐ). Loại trừ BN đã được chẩn đoán bệnh thận mạn (BTM). Mức lọc cầu thận được xác định dựa vào công thức MDRD. Phân chia giai đoạn BTM theo KDOQI – 2012. Kết quả: 59,04 % với MLCT < 60 ml/phút/l,73m2. Mức lọc cầu thận ờ BN tăng huyết áp (THA), đái tháo đường (ĐTĐ) giàm so với không co THA hoặc ĐTĐ. Mức lọc câu than giảm đân theo thời gian nhập viện kể từ khi xuất hiện cơn đau ngực đầu tiên cúa bệnh. Kết luận: BN HCVC có tổn thương thận biểu hiện bằng giảm MLCT. Mức lọc cẳu thận liên quan có ý nghĩa với bệnh THA, ĐTĐ, thời gian nhập viện

Bệnh nhân HCVC gồm nhồi máu cơ tim cấp tính hoặc cơn đau thắt ngực không ổn định thường có nguy cơ cao và hay gặp biểu hiện tốn thương thận được đánh giá chủ yẽu dưa vào MLCT. Cơ chế bệnh sinh quan trọng dan đến giảm MLCT liên quan đến rối loạn huyết động làm giám dòng máu đến thận. Giảm dòng máu đến thân dẫn đến thiếu máu thận và gây ra giảm MLCT. Tổn thương thận ở BN HCVC là yếu tố tiên lượng độc lập làm tăng tỷ lệ tử vong. Chính

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00185

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890