Khảo sát việc sử dụng thuốc hợp lý an toàn trong cộng đồng ở thành phố Huế

Tên bài báo:Khảo sát việc sử dụng thuốc hợp lý an toàn trong cộng đồng ở thành phố Huế

Tác giả:    Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thành Đô, Trương Thị Hà Thanh

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1998    Số:    12    Tập:    272    Trang:    4-6

Tóm tắt:    

Đối tượng khảo sát sử dụng thuốc an toàn, hợp lý: nhà thuốc tư nhân, quầy bán thuốc quốc doanh (gọi là hiệu thuốc). Kết luận: tình trạng mua thuốc không có đơn đang là hiện tượng phổ biến trong cộng đồng chiếm 70,5%. Số lần mua thuốc có đơn chiếm tỷ lệ 29,5%. Trong 300 đơn thuốc khảo sát, đơn thuốc không đúng mẫu quy định chiếm 62,7%. Với 959 thuốc đã được kê đơn, trong đó thuốc được kê đơn bằng tên gốc chiếm tỷ lệ 36,1%; thuốc thiết yếu chiếm tỷ lệ 64,5%, chứng tỏ các thầy thuốc vẫn có thói quen sử dụng tên biệt dược trong khi kê đơn thuốc Vấn đề sử dụng thuốc hợp lý trong các bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0379

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890