KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG CHO TRẺ CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG CHO TRẺ CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, QUẢNG BÌNH NĂM 2022
Lê Việt Hưng1, Lê Minh Thi2
1 Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
2 Trường Đại học y tế công cộng
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 374 bà mẹ có con dưới 5 tuổi được thực hiện tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nhằm mô tả kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan về bệnh tay chân miệng của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi. Qua phân tích cho thấy, các bà mẹ có con dưới 5 tuổi có kiến thức chung về phòng bệnh TCM đạt chưa cao. Về thực hành, tỷ lệ các bà mẹ có thực hành chung về phòng bệnh TCM đạt tương đối khá tốt. Tuy nhiên, ở nội dung còn đạt thấp như: nguồn tiếp nhận thông tin phòng chống bệnh TCM của các bà mẹ từ cán bộ y tế (CBYT) còn thấp trong khi nhu cầu cần tiếp nhận thông tin từ CBYT cao. Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy Tỷ lệ người mẹ có con dưới 5 tuổi có kiến thức đúng về bệnh tay chân miệng là 42,1%, thái độ đúng là 76,9% và thực hành đúng là 53,0%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức và thực hành phòng bệnh TCM (OR=4,58, p<0,05). Vì thế cần có các hoạt động can thiệp nâng cao kiến thức về phòng bệnh TCM cho các bà mẹ và tiếp tục duy trì các chương trình khác nhằm khống chế tốt nhất tình hình bệnh TCM tại cộng đồng.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02289

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

 

Tay chân miệng, bà mẹ, trẻ dưới 5 tuổi, Quảng Bình
Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y tế. Quyết định 581/QĐ-BYT giám sát và phòng chống bệnh tay chân miệng [Internet]. 2012 [cited 22 Tháng Chín 2021]. Available at: https://thuvienphapluat.vn/van-ban
2. Bộ Y tế. Quyết định 1003/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng. 2012.
3. Koh WM, Bogich T, Siegel K, Jin J, Chong EY, Tan CY, và c.s. The epidemiology of hand, foot and mouth disease in Asia: a systematic review and analysis. The Pediatric infectious disease journal. 2016;35(10):e285.
4. Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh. Báo cáo công tác y tế năm 2020.
5. Dương Văn Tự, Ngô Thị Nhu, Đặng Thị Vân Quý, Đinh Thị Huyền Trang. Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh tay chân miệng của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại 3 xã huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. 2018;5.
6. Lê Thị Lan Hương. Đánh giá kết quả can thiệp cải thiện kiến thức, thực hành phòng chống bệnh tay – chân – miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã An Lão, Bình Lục, Hà Nam. 2018.
7. Nữ NT. Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh tay chân miệng của người chăm sóc trẻ tại Bệnh viện Vinmec năm 2019 và một số yếu tố liên quan [Internet]. Available at: https://tailieu.vn/doc
8. Nhựt LĐ. Kiến thức, thực hành về phòng bệnh tay chân miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại 02 phường thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long năm 2017. 2018;6.