Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh dại của người làm nghề giết mổ chó tại một số quận huyện của Hà Nội, 2015

Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh dại của người làm nghề giết mổ chó tại một số quận huyện của Hà Nội, 2015
Tác giả: Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Vĩnh Đông, Nguyễn Tuyết Thu, Ngô Châu Giang, Hoàng Văn Tân, Nguyễn Thị Kiều Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 406 đối tượng mổ chó chuyên nghiệp tại các lò mổ thuộc 7 quận huyện trên địa bàn Hà Nội, năm 2015. Chọn mẫu ngẫu nhiên, sử dụng bảng hỏi thiết kế sẵn với 35 câu hỏi để thu thập các thông tin kiến thức, thực hành phòng chống bệnh dại và các yếu tố liên quan. Kiến thức của những người tham gia được coi là “đạt” khi điểm số đạt từ 43-55 điểm và trả lời đúng bắt buộc hai câu hỏi. Thực hành coi là “đạt” khi điểm số đạt từ 24-32 điểm và trả lời đúng hai câu bắt buộc. Kết quả cho thấy tỷ lệ người có kiến thức, thực hành phòng chống bệnh dại “đạt”rất thấp, lần lượt là 15,7% và 1%. Không có ai có kiến thức, thực hành bệnh dại ở mức “tốt”. Những người có trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên có kiến thức đạt về phòng chống bệnh dại cao 2,46 lần (p<0,05; OR=2,46) so với người có trình độ học vấn dưới phổ thông trung học. Như vậy, cần tăng cường các biện pháp truyền thông phù hợp để nâng cao kiến thức thực hành phòng chống bệnh dại cho đối tượng nghiên cứu.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890