Kiến thức, thực hành rửa tay của học sinh một số trường trung học cơ sở huyện Ba Vì, Hà Nội năm 2013

Kiến thức, thực hành rửa tay của học sinh một số trường trung học cơ sở huyện Ba Vì, Hà Nội năm 2013
Tác giả: Lê Hồng Phượng, Lê Thị Hoàn, Đặng Ngọc Lan, Chu Văn Thăng
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang trên 605 học sinh tại 4 trường Trung học cơ sở huyện Ba Vì, Hà Nội nhằm thu thập thông tin về kiến thức, thực hành rửa tay của học sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến thức, thực hành rửa tay của học sinh là khá tốt. Hầu hết học sinh biết rằng rửa tay hàng ngày sẽ giúp phòng tránh được các bệnh như giun sán (88,4%), các bệnh lây đường tiêu hóa (75,2%), các bệnh về da (74,2%) và tránh viêm phổi, cúm (27,4%). 96% học sinh có kiến thức đúng là cần rửa tay trước khi ăn, 92,1% sau khi đi vệ sinh và 88,9% cho rằng cần phải rửa tay với nước sạch và xà phòng. 88,9% học sinh luôn luôn thực hành rửa tay trước khi ăn, 98,5% luôn luôn rửa tay sau khi đi vệ sinh và 80,2% luôn luôn rửa tay với xà phòng. Không có sự khác biệt về kiến thức, thực hành rửa tay của học sinh với p>0,05. Chưa tìm thấy mối liên quan giữa các đặc điểm về giới, học lực, hạnh kiểm của học sinh với thực hành rửa tay bằng xà phòng. Trong thời gian tới, cần có thêm các nghiên cứu sâu hơn để đánh giá được thực trạng rửa tay xà phòng của học sinh tại các trường học và các yếu tố liên quan.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890