KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN VIÊN CÁC BẾP ĂN TẬP THỂ TẠI BỘ CÔNG AN NĂM 2020

Tên đề tài: “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN VIÊN CÁC BẾP ĂN TẬP THỂ TẠI BỘ CÔNG AN NĂM 2020”
 Học viên: Nguyễn Thị Diễm.
 Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Khắc Thủy.
Tại Bộ Công an, hiện nay có 22 bếp ăn tập thể, các BATT được bố trí rải rác trên địa bàn thành phố Hà Nội, với số lượng cán bộ chiến sĩ (CBCS) tập trung ăn uống lên tới hàng nghìn suất ăn/ngày/bếp, qua công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm cho thấy nhiều nhân viên chưa nắm chắc các kiến thức cơ bản, các quy định của Pháp luật về ATTP, mặt khác có một số BATT chưa đảm bảo các điều kiện về ATTP. Chính vì thế, nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất dễ xảy ra… Vì vậy, việc đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm của các BATT tại Bộ Công an là hết sức cần thiết, đã và đang trở thành một vấn đề (nếu xảy ra NĐTP) sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của tất cả cán bộ chiến sỹ. Vậy, thực trạng kiến thức, thực hành về ATTP của nhân viên chế biến thực phẩm tại 22 bếp ăn tập thể của Bộ Công an hiện nay như thế nào? Có những yếu tố nào ảnh hưởng tới thực trạng này? Với những lí do trên tiến hành nghiên cứu đề tài “Kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm và một số yếu tố ảnh hưởng của nhân viên các bếp ăn tập thể tại Bộ Công an năm 2020”. Gồm 2 mục tiêu nghiên cứu: (1) Mô tả kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của nhân viên chế biến các bếp ăn tập thể tại Bộ Công an năm 2020. (2) Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của nhân viên chế biến thực phẩm các bếp ăn tập thể tại Bộ Công an năm 2020. Nghiên cứu được tiến hành trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2020; sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy một số bếp ăn tập thể tại Bộ Công an trên địa bàn TP Hà Nội chưa đáp ứng được các tiêu chí về các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế và của ngành Công an. Về kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của ĐTNC, chưa đạt tỷ lệ về kiến thức chung (31,7%) cũng như tỷ lệ về thực hành chung (52,9%); có sự ảnh hưởng giữa việc được tập huấn kiến thức, được kiểm tra, giám sát, được tuyên truyền thông tin về ATTP với thực hành về ATTP. Từ kết quả nghiên cứu trên chúng tôi đưa ra một số khuyến nghị như: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập huấn cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm; tuyển chọn nhân viên chế biến có trình độ nghiệp vụ về nấu ăn; duy trì công tác khám sức khỏe định kỳ cho nhân  viên CBTP. Bên cạnh đó, tham mưu cho Lãnh đạo các cấp về việc kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm tại các BATT thường xuyên, bố trí sắp xếp lại một số BATT chưa đủ điều kiện về ATTP… Qua đó, góp phần cải thiện về kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành cho nhân viên chế biến nhằm đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm tại 22 Bếp ăn tập thể các đơn vị thuộc Bộ Công an trên địa bàn thành Phố Hà Nội./.