Kiến thức, thực hành về bệnh sốt xuất huyết Dengue của người dân tại hai xã, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai năm 2013

Kiến thức, thực hành về bệnh sốt xuất huyết Dengue của người dân tại hai xã, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai năm 2013
Tác giả: Lê Thị Tài, Nguyễn Văn Hiến, Lê Thị Lan Anh, Hoàng Thị Hải Vân, Vũ Minh Tuấn
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện vào tháng 9/2013, nhằm mục tiêu mô tả kiến thức, thực hành về bệnh sốt xuất huyết Dengue của người dân tại hai xã Iablang và Albá, huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai. Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 400 người tại 2 xã: Iablang và Albá thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Kết quả cho thấy kiến thức của người dân về bệnh sốt xuất huyết Dengue còn thấp: 74,2% số người được hỏi có kiến thức ở mức kém; điểm kiến thức trung bình chỉ đạt 34,1% so với điểm mong đợi. Thực hành phòng chống bệnh sốt xuất huyết của người dân rất thấp: 89,3% số người có mức thực hành kém; điểm thực hành trung bình chỉ đạt 19,1 % so với điểm mong đợi. Trong các biện pháp phòng bệnh, ngủ màn chống muỗi được nhiều người thực hiện nhất (77,3%) nhưng chủ yếu là ngủ màn không thường xuyên.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890