Kiến thức và thái độ của phụ nữ có chồng về bạo lực gia đình và tình trạng bạo lực của chồng tại xã Phú Thọ

Kiến thức và thái độ của phụ nữ có chồng về bạo lực gia đình và tình trạng bạo lực của chồng tại xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp năm 2018
Tác giả: Bùi Thị Hồng Nhung, Trương Quang Đạt, Lê Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Hồng Tuyến
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang phân tích trên 300 phụ nữ tuổi từ 18- 49 có chồng hiện đang sinh sống tại xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp năm 2018. Kết quả cho thấy tỷ lệ phụ nữ biết Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và Bảo vệ phụ nữ chống bạo lực gia đình lần lượt là 30,3%, 31% và 30,3%. Tỷ lệ phụ nữ cho rằng việc chồng đánh vợ; làm bẽ mặt vợ… là nghiêm trọng lần lượt là 50,4% và 40,3%; rất nghiêm trọng lần lượt là 13,3% và 11,7%. Phụ nữ không đồng ý với các quan điểm, bao gồm người vợ tốt phải luôn luôn vâng lời chồng (56%), chồng là người ra các quyết định quan trọng (74%), quan hệ tình dục với chồng dù mình không muốn (95,3%). Tỷ lệ phụ nữ có ít nhất 1 hình thức bạo lực trong suốt cuộc đời là 19%. Sự hiểu biết các văn bản pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình của phụ nữ hạn chế có liên quan đến tình trạng phụ nữ bị bạo lực gia đình tại địa điểm nghiên cứu. Phụ nữ cần được trang bị kiến thức hơn nữa về bạo lực gia đình và có thái độ không đồng tình với tình trạng này.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890