Kiến thức và thực hành phòng, chống sốt xuất huyết dengue của người dân Hà Nội trong vụ dịch năm 2017

Kiến thức và thực hành phòng, chống sốt xuất huyết dengue của người dân Hà Nội trong vụ dịch năm 2017
Knowledge and practice regarding dengue fever prevention of hanoians in the outbreak in 2017
Tác giả: Phạm Phương Mai*, Nguyễn Văn Khiêm, Phan Tân Dân, Lê Thị Hương, Lê Minh Giang
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả kiến thức và thực hành phòng, chống sốt xuất huyết dengue của người dân ở ba khu vực nội thành, ven đô và ngoại thành Hà Nội trong vụ dịch năm 2017, đồng thời tìm hiểu sự tương đồng hoặc khác biệt giữa các khu vực này. Kết quả cho thấy kiến thức về phòng, chống sốt xuất huyết dengue chung của người dân ở cả ba khu vực ở Hà Nội đều ở mức thấp và có sự khác biệt, với kết quả ở ba khu vực lần luợt là 23,1%; 21,8% và 11,7%. Trong đó, tốt nhất là kiến thức về đường lây truyền với tỷ lệ đúng ở cả ba khu vực đều đạt trên 80%, và yếu nhất là kiến thức về thời gian hoạt động của muỗi và biện pháp phòng muỗi đốt với tỷ lệ đạt lần lượt là: 20,8% và 22,8% ở nội thành, 31,1% và 17,2% ở ven đô, 11,6% và 12,2% ở ngoại thành. Tuy nhiên, thực hành của người dân Hà Nội tương đối tốt với 92,8% người dân có ngủ màn, 91,4% có diệt muỗi bằng ít nhất 1 biện pháp, 85,8% có thực hiện diệt bọ gậy. Không có sự chênh lệch lớn về kết quả thực hành giữa các khu vực. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở để cải thiện chất lượng công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của cộng đồng, và cải thiện thực hành của người dân về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết dengue.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890