Liệu mạng lưới cộng tác viên dân số/kế hoạch hoá gia đình có thể góp phần trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ sức khoẻ sinh sản ở tuyến cơ sở

Tên bài báo:Liệu mạng lưới cộng tác viên dân số/kế hoạch hoá gia đình có thể góp phần trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ sức khoẻ sinh sản ở tuyến cơ sở? kết quả từ một nghiên cứu ở hai xã

Tác giả:    Nguyễn Thị Tuấn Anh

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2002    Số:    5    Tập:    423    Trang:    84-86

Tóm tắt:    

Nghiên cứu vai trò của nhân viên y tế và dân số ở cơ sở tại 1 xã thành thị Trảng Dài, Đồng Nai và 1 xã nông thôn Phục Lễ, Hải Phòng. Qua đánh giá hiệu quả của cộng tác viên (CTV) trong việc tiếp cận phụ nữ, khả năng mở rộng dịch vụ và nâng cao chất lượng CTV. Kết quả: CTV dân số đã thành công trong việc tiếp cận phụ nữ có gia đình trong độ tuổi sinh đẻ ở nông thôn nhưng kém hiệu quả hơn trong tiếp cận phụ nữ thành thị. Vai trò của CTV hiện nay đang được sửa đổi lại, chính bản thân CTV cũng nhận ra rằng họ cần mở rộng nhiệm vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp, mong muốn được mở rộng kiến thức, kỹ năng và công việc.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0369

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890