Liệu pháp cá nhân hóa cho bệnh đa u tủy xương 2021

Liệu pháp cá nhân hóa cho bệnh đa u tủy xương 2021.Cuốn sách này cung cấp cho bác sĩ lâm sàng hướng dẫn ngắn gọn, thực tế về phân tầng nguy cơ và ra quyết định điều trị ở bệnh nhân đa u tủy. Ngoài ra, dữ liệu nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng sẵn có được tóm tắt thành các đánh giá có ý nghĩa và các khuyến nghị điều trị dựa trên bằng chứng được trình bày. Phạm vi bảo hiểm bao gồm tất cả các giai đoạn và dạng bệnh, bao gồm cả u tủy có nguy cơ cao.

Trong những thập kỷ gần đây, sự hiểu biết sâu sắc hơn về sinh học của u tủy đã thúc đẩy sự phát triển của các loại thuốc mới, hiệu quả hơn, dẫn đến những cải thiện đáng kể về khả năng sống sót. Để tiếp tục đà này, một số thử nghiệm tiền cứu gần đây đã nhằm xác định các mục tiêu điều trị tiềm năng hơn nữa hoặc để đánh giá sự kết hợp khác nhau của các chất chống u tủy. Sự phong phú ngày càng tăng của các lựa chọn quản lý khiến việc đưa ra quyết định điều trị trong các giai đoạn bệnh khác nhau. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bác sĩ lâm sàng sự trợ giúp có giá trị trong việc lựa chọn và sắp xếp các liệu pháp, làm nổi bật sự cần thiết của một phương pháp tiếp cận được cá nhân hóa phản ánh sự công nhận ngày càng tăng rằng u tủy không phải là một căn bệnh đồng nhất.

Năm Xuất bản:

      2021

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Liệu pháp cá nhân hóa cho bệnh đa u tủy xương 2021
Personalized Therapy for Multiple Myeloma
Editors
Saad Z. Usmani
Ajay K. Nooka
Copyright Information
Springer International Publishing AG
Publisher Name