LĨNH VỰC ỨNG DỤNG, LỢI ÍCH VÀ HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH MAST CHO HỆ THỐNG Y TẾ TỪ XA: MỘT NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG, LỢI ÍCH VÀ HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH MAST CHO HỆ THỐNG Y TẾ TỪ XA: MỘT NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG
Trần Thị Quỳnh Trâm1, Võ Linh Tử1, Nguyễn Nhật Anh Quang1, Phan Nguyễn Hoài Bảo1, Thái Minh Hoàng1, Đoàn Thị Huyền Trang1, Trần Đình Trung2, Nguyễn Thị Hải Yến1, Phạm Đình Luyến1, Trương Văn Đạt1
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2 Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
MAST (Model for Assessment of Telemedicine) là mô hình đánh giá hệ thống y tế từ xa. Bốn cơ sở dữ liệu đã được sử dụng để tìm kiếm các bài báo có liên quan bao gồm PubMed, Virtual Health Library (VHL), Global Health Library (GHL) và Google Scholar vào tháng 9 năm 2021. Kết quả cho thấy có 6 bài báo thỏa mãn tiêu chí lựa chọn và được dùng để trích xuất dữ liệu. MAST cung cấp một khuôn khổ đánh giá hệ thống y tế từ xa toàn diện gồm đánh giá trước; đánh giá đa ngành trong bảy khía cạnh liên quan các vấn đề y tế, xã hội, kinh tế và đạo đức; đánh giá khả năng chuyển giao kết quả. Mục đích chính của MAST nhằm cung cấp thông tin làm cơ sở ra quyết định, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng của hệ thống y tế, tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận với công nghệ y tế hiện đại, chi phí tối ưu và hiệu quả. Tuy nhiên, MAST chỉ phù hợp để đánh giá ứng dụng đã hoàn thiện. Có thể nghiên cứu và xây dựng một khung đánh giá hệ thống y tế từ xa Việt Nam dựa trên MAST.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00968

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Y tế từ xalà một ứng dụng của công nghệ thông tin điện tử và viễn thông để hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, giáo dục liên quan đến sức khỏe và quản lý sức khỏegiúp tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại so với y tế truyền thống. Trong tình hình đại dịch COVID-19, y tế từ xa giảm được sự lây nhiễm lan rộng và góp phần giảm tải gánh nặng thiếu nguồn lực ngành y tế[1]. Bêncạnh các lợi ích, y tếtừ xa cómột số rào cản như quyền riêng tư và bảo mật của bệnh nhân, chính sách bảohiểm, trách nhiệm y tế, thu thập dữ liệu và chẩn đoán. Chínhvì vậy, cần có một khungđánh giá nhằm đảm bảo hệ thốngy tếtừ xa được thiết kế hiệu quả, hướng đến mục tiêu cung cấp thông tin làm cơ sở ra quyết định, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng của hệ thống y tế, tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận với công nghệ y tế hiện đại, chi phí tối ưu và hiệu quả [2]. Mô hình MAST