Luận văn, luận án nhiễm sán lá gan lớn ở người

Luận văn, luận án nhiễm sán lá gan lớn ở người

1.Đặc điểm dịch tễ học và biện pháp phòng chống bệnh sán lá gan lớn ở Việt Nam- 2010
2.Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm, chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán, theo dõi bệnh sán lá gan lớn
3.Xác định loài sán lá gan lớn từ trứng trong phân bệnh nhân bằng phương pháp phân tử hệ gen ty thể
4.Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh sán lá gan lớn ở bốn xã ngoại thành TP Hà Nội năm 2011
5.Đề tài cấp Bộ : Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh sán lá gan lớn ở một số điểm của hai tỉnh miền Trung

MÃ TÀI LIỆU

  LUANVANYHOC.COM

Giá :

 

Liên Hệ

0915.558.890

6.Luận án Nghiên cứu một số đặc điểm nhiễm sán lá gan lớn và hiệu quả biện pháp can thiệp tại huyện Đại Lộc-Quảng Nam
7.Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ nhiễm sán lá nhỏ và hiệu quả can thiệp tại một số điểm thuộc tỉnh bắc giang và bình định, năm 2016 – 2017
8.áp dụng hình thái học và sinh học phân tử trong định loại sán lá gan lớn tại một số tỉnh miền bắc việt nam
9.Nghiên cứu đặc điểm hình thái, phân tử và sinh học của sán lá gan lớn fasciola SPP ở việt nam
10.Đánh giá hiệu quả điều trị của triclabendazole ( egaten ) đối với bệnh sán lá gan lớn fasciola sp tại huyện xuân trường, tỉnh nam đinh
11.Đánh giá hiệu quả điều trị của triclabendazole ( egaten ) đối với bệnh sán lá gan lớn fasciola sp tại huyện xuân trường, tỉnh nam đinh
12.Nghiên cứu đặc điểm hình thái, phân loại và các thành phần kháng nguyên chất tiết của sán lá gan lớn Fasciola spp
13,Điều tra đánh giá tình hình nhiễm sán lá gan lớn ở người tại tỉnh khánh hòa và đề xuất các biện pháp phòng chống
Bài báo khoa học
1.Một số đặc điểm lâm sàng của bệnh sán lá gan lớn gây tổn thương dạng u ở gan
2.Xác định thành phần loài sán lá gan lớn ký sinh trên người Việt Nam bằng phương pháp sinh học phân tử
3.Tình hình bệnh sán lá gan lớn fascioliasis được phát hiện ở miền Bắc Việt Nam
4.Biểu hiện bệnh lý của bệnh sán lá gan lớn Fascioliasis ở Việt Nam
5.Trẻ em nhiễm sán lá gan lớn tại Bệnh viện Nhi trung ương năm 2005-2010
6.Đánh giá tác dụng của Triclabendazole trong điều trị sán lá gan lớn ở Việt Nam số 6.2005
7.Xác định loài sán lá gan lớn từ trứng trong phân bệnh nhân bằng phương pháp phân tử hệ gen ty thể
8.Xác định thành phần loài sán lá gan lớn trên người Việt Nam từ trứng phân lập trong phân người bằng phương pháp phân tử hệ gen ty thể
9.KếT QUả XéT NGHIệM TRứNG SáN Lá GAN LớN (FASCIOLA SP.) ở PHÂN NGƯờI Và TRÂU/Bò TạI MộT Số Xã HUYệN XUÂN TRƯờNG TỉNH NAM ĐịNH
10.Kết quả ELISA dương tính với sán lá gan lớn – Fasciola sp. ở người có nguy cơ tại 4 xã huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định, năm 2007
11.MộT Số ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC BệNH SáN Lá GAN LớN FASCIOLOSIS ở HUYệN KRÔNG PắK TỉNH ĐắK LắK
12.Hiệu quả Triclabendazole liều 10 mg và 20 mg điều trị sán lá gan lớn tại Phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn
13.Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 147 trường hợp nhiễm sán lá gan lớn tại một số tỉnh miền Trung năm 2010-2012
14.Đặc điểm cận lâm sàng, lâm sàng bệnh sán lá gan lớn ở bốn xã ngoại thành Hà Nội năm 2011
15.ĐặC ĐIểM DịCH Tễ Và LÂM SàNG ở BệNH NHÂN SáN Lá GAN LớN ĐếN KHáM TạI TRUNG TÂM PHòNG CHốNG Sốt Rét
16.TRÊN BỆNH NHÂN SÁN LÁ GAN LỚN TẠI VIỆN SỐT RÉT-KÝ SINH TRÙNG-CÔN TRÙNG TRUNG ƯƠNG, 2011-2013
17.ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH GAN 3 THÌ TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH SÁN LÁ GAN LớN
18.DạNG LAI TRONG MẫU SáN Lá GAN LớN TRÊN TRÂU Bò Và NGƯờI TạI QUảNG NGãI
19.TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN LỚN TRÊN NGƯỜI TẠI NGHỆ AN VÀ SO SÁNH CÁC BỘ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN MIỄN DỊCH
20.NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM SÁN LÁ GAN LỚN
21.THEO DÕI SỰ BIẾN ĐỘNG CUẢ BẠCH CẦU TOAN TÍNH TRONG BỆNH SÁN LÁ GAN LỚN Ở NGƯỜI
22.NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM SÁN LÁ GAN LỚN FASCIOLAE SPP. TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM, 2006-2008
23.TỶ LỆ NHIỄM SÁN LÁ GAN LỚN TRÊN NHÓM BỆNH NHÂN ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN u GAN
24.ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA SÁN LÁ GAN LỚN THU THẬP Ở BÒ TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
25.TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN LỚN Ở NGƯỜI TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN VIỆT NAM VÀ HIỆU QUẢ BIỆN PHÁP CAN THIỆP (2006 – 2009)
26.XÁC ĐỊNH LOÀI SÁN LÁ GAN LỚN GÂY BỆNH Ở BÒ VÀ Ở NGƯỜI KHU VỰC MIỀN BẮC (VIỆT NAM) BẰNG HÌNH THÁI HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ    
27.ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT PCR ĐA MỒI TRONG PHÁT HIỆN SÁN LÁ GAN LỚN FASCIOLA GIGANTICA Ở ỐC LYMNAEA VIRIDIS Ở CÁC GIAI ĐOẠN ẤU TRÙNG KHÁC NHAU
28.XÁC ĐỊNH LOÀI SÁN LÁ GAN LỚN GÂY BỆNH ở BÒ KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN (VIỆT NAM) BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ GEN TY THỂ CO1
29.TÌNH HÌNH NHIỄM sán lá GAN lớn TRÊN NGƯỜI tại NGHỆ AN và SO SÁNH các bộ SINH PHẨM CHẨN đoán MIỄN DỊCH