LUẬN VĂN THU HÚT DUY TRÌ NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN 2022

LUẬN VĂN THU HÚT DUY TRÌ NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN 2022

 1. Thực trạng nguồn nhân lực thanh tra y tế và một số yếu tố liên quan đến thu hút và duy trì nguồn nhân lực thanh tra y tế
 2. Thực trạng nhân lực và một số yếu tố ảnh hưởng đến thu hút và duy trì nhân lực tại bệnh viện đa khoa huyện hồng ngự
 3. Thực trạng nhân lực và các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút và duy trì nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa huyện lăk năm 2019
 4. đánh giá thực trạng thu hút và duy trì nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa khu vực ninh sơn tỉnh ninh thuận năm 2015 2017
 5. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến thu hút và duy trì nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa an phú, an giang
 6. Thực trạng và một số yếu tố thu hút, duy trì nguồn nhân lực tại bệnh viện lao và bệnh phổi trà vinh giai đoạn 2014 đến 2016
 7. Thực trạng thu hút và duy trì nguồn nhân lực y tế tại bệnh viện bà rịa và một số yếu tố ảnh hưởng, giai đoạn 2015 2019
 8. Thực trạng nhân lực và một số yếu tố ảnh hưởng đến thu hút và duy trì nhân lực tại bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh sóc trăng giai đoạn 2016 2018
 9. Mô tả thực trạng nhân lực và một số yếu tố liên quan đến thu hút và duy trì nguồn nhân lực tại bệnh viện bưu điện năm 2013
 10. Thực trạng nguồn nhân lực và các yếu tố liên quan đến việc thu hút, duy trì nguồn nhân lực y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắk, năm 2012
 11. Thực trạng nhân lực y tế và một số yếu tố ảnh hưởng đến thu hút và duy trì nhân lực y tế tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh bến tre giai đoạn 2012 đến 2016
 12. Thực trạng nhân lực và một số yếu tố ảnh hưởng đến thu hút và duy trì nhân lực tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi giai đoạn từ năm 2011 đến 2015
 13. Thực trạng thu hút, duy trì nguồn nhân lực y tế của bệnh viện đa khoa khu vực bồng sơn, tỉnh bình định giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016
 14. Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại bệnh viện đa khoa MEDLATEC
 15. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
 16. Quản trị nhân lực tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang

MÃ TÀI LIỆU

 

Giá :

 

Liên Hệ

0978.770.836