Luận văn xuất huyết giảm tiểu cầu

Luận văn xuất huyết giảm tiểu cầu

1.Nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng và nhận xét kết quả điểu trị bệnh xuất huyết giảm tiểu cẩu tiên phát tại bệnh viện nhi Thanh Hóa
2.Kết quả điều trị nhồi máu não trong giai đoạn từ 3 đến 4,5 giờ bằng thuốc tiêu huyết khối Alteplase liều thấp
3.Đặc điểm xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch ở trẻ nhũ nhi
4.Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và đánh giá hiệu quả điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu ở phụ nữ có thai tại bệnh viện bạch mai
5.Nhận xét một số Đặc Điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu chưa rõ nguyên nhân tại khoa nhi bệnh viện tỉnh Đắklắk

MÃ TÀI LIỆU

  LUANVANYHOC.COM

Giá :

 

Liên Hệ

0915.558.890


Bài báo khoa học
1.KHẢO SÁT 18 TRƯỜNG HỢP BAN XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU HUYẾT KHỐI-TÁN HUYẾT URÊ HUYẾT Ở NGƯỜI LỚN
2.Helicobacter Pylori và xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch
3.Đặc điểm bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu ở trẻ nhũ nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2
4.Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát tại Bệnh viện Nhi Trung Ương
5.Đánh giá hiệu quả cắt lách trong điều trị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch mạn tính
6.Năm bệnh nhân xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch được điều trị chủ động trước chu kỳ kinh nguyệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
7.Đánh giá hiệu quả điều trị bằng Glucocorticoid trong xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát ở trẻ em
8.Xuất huyết giảm tiểu cầu, đặc điểm lâm sàng và huyết học của xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát ở trẻ em tại khoa huyết học Viện Nhi
9.Bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu chưa rõ nguyên nhân
10.Năm bệnh nhân xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch được điều trị chủ động trước chu kỳ kinh nguyệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
11.ĐặC ĐIểM LÂM SàNG ở BệNH NHÂN XUấT HUYếT GIảM TIểU CầU VÔ CĂN TạI KHOA NộI 2 -BệNH VIệN VIệT TIệP HảI PHòNG 2010
12.Xuất huyết giảm tiểu cầu nhận xét lâm sàng trên 302 trường hợp
13.ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU TRỊ BỆNH XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH Ở TRẺ NHŨ NHI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
14.ĐẶC ĐIỂM BỆNH XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU Ở TRẺ NHŨ NHI TẠI BV NHI ĐỒNG 2
15.PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LÁCH ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU
16.CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH
17.ĐẶC ĐIÊM XUAT HUYẾT GIẢM TIÊU CẦU MIÊN DỊCH MẠN TÍNH NHẬP TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 7/2009 ĐẾN 6/2010
18.NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA CORTICOSTEROID TRONG BỆNH XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU TỰ MIỄN Ở NGƯỜI LỚN TẠI BVTW HUẾ
19.ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH BẰNG RITUXIMAB: BÁO CÁO 4 TRƯỜNG HỢP
20.Một số nhận xét về đặc điểm lâm sàng và huyết học bệnh nhân xuất huyết giảm tiểu cầu chưa rõ nguyên nhân ở khoa nhi bệnh viện trung ương Huế
21.Đánh giá kết quả điều trị 105 trường hợp xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát ở trẻ em tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng
22.NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH TRÊN BỆNH NHÂN BẠCH CẦU CẤP DÒNG TỦY ĐÃ HOÀN TẤT HÓA TRỊ LIỆU    
23.ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA IMMUNOGLOBULIN TRUYỀN TĨNH MẠCH VÀ PREDNISONE TRONG ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU
24.XUÂT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH LAO PHỔI