MÔ HÌNH DẠY HỌC KẾT HỢP TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA DỰA TRÊN NĂNG LỰC TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y

MÔ HÌNH DẠY HỌC KẾT HỢP TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA DỰA TRÊN NĂNG LỰC TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y
Đặng Tiến Trường1, Nguyễn Duy Bắc1, Hoàng Anh Tuấn1
TÓM TẮT
Yêu cầu giáo dục hiện đại của thế kỷ XXI nói chung, và đào tạo y khoa dựa trên năng lực nói riêng, đòi hỏi việc chuyển đổi mô hình dạy học lấy người dạy làm trung tâm sang mô hình lấy người học làm trung tâm nhờ áp dụng đa dạng các phương pháp dạy học là cấp thiết.
Trong mô hình mới, người thầy đóng vai trò là người hỗ trợ học tập hơn là người duy nhất cung cấp kiến thức. Triển khai dạy học trực tuyến là nhân tố quyết định thay đổi vai trò của người dạy thành người hỗ trợ quá trình học tập. Bên cạnh đó, học tập trực tuyến (E-learning) giúp cá nhân hóa việc học tập, thúc đẩy hợp tác trong học tập. Trong đào tạo y khoa, năng lực đầu ra là tổng hòa kiến thức, kỹ năng và thái độ, do vậy E-learning trở thành một phần của phương pháp dạy học kết hợp. Dạy học kết hợp (Blended-learning: B-learning) đã được khẳng định giúp cải thiện sự hài lòng về nội dung, phương pháp và kết quả so với dạy học truyền thống. Học viện
Quân y (HVQY) đang trong quá trình xây dựng và triển khai chương trình dạy học dựa trên năng lực. Mô hình dạy học kết hợp đang được hình thành nhờ kết hợp thiết lập dạy học E-learning và dạy học dựa trên vấn đề, dạy học dựa theo nhóm. Dạy học E-learning đã được thiết lập và là nền tảng giúp hình thành mô hình người học là trung tâm; giúp hình thành mô hình dạy học kết hợp tiên tiến, giúp đầu ra của quá trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực của chương trình đào tạo và yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Đổi mới đào tạo từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học là yêu cầu khách quan trong đào tạo nhân lực nói chung và đào tạo khoa học sức khỏe nói riêng [9, 4]. Với quan điểm này, thì việc dạy và học trong nhà trường phải thay đổi căn bản. Việc chuyển đổi mô hình dạy học lấy người dạy làm trung tâm sang mô hình lấy người học làm trung tâm nhờ áp dụng đa dạng các phương pháp dạy học là cấp thiết [7].
Trong mô hình lấy người học làm trung tâm, người thầy đóng vai trò là người hỗ trợ học tập hơn là người duy nhất cung cấp kiến thức [8]. Người học chủ động tìm kiếm, tích lũy những kiến thức căn bản làm công cụ để phát triển năng lực.
Triển khai dạy học E- learning là nhân tố quyết định thay đổi vai trò của người dạy từ truyền thụ kiến thức thành người hỗ trợ quá trình học tập.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00038

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890