MÔ TẢ THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2021

MÔ TẢ THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2021
Chử Văn Thắng1, Nguyễn Thị Bình An1
1 Trường Đại học Thăng Long
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu NC: Mô tả thực trạng đào tạo liên tục và tìm hiểu nhu cầu đào tạo cho điều dưỡng viên tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2021. Đối tượng và PPNC: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 384 đối tượng điều dưỡng đang làm việc tại các Khoa, Phòng trong Bệnh viện. Kết quả: có 76,3% điều dưỡng đã được đào tạo liên tục trong năm 2021. Địa điểm đào tạo tại viện là chính với 76,45%, số người được đào tạo trên 24 giờ là 22,5% nội dung đào tạo chủ yếu về chuyên ngành với 83,28%. Nhu cầu được đào tạo liên tục của điều dưỡng rất cao với 97,14%. Nội dung mong muốn đào tạo đa dạng chủ yếu phục vụ cho chuyên môn. Điều dưỡng mong muốn được học khoảng 2 – 5 ngày và trong giờ hành chính với sự trỗ trợ kinh phí cao. Kết luận: Điều dưỡng Bệnh viện Thanh Nhàn có nhu cầu được đào tạo rất lớn, chủ yếu về kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00956

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

y  tếbao  gồm  tất  cảnhững người  tham  gia  chủyếu  vào  các  hoạt  động  nhằm  nâng  cao  sức khoẻ”. Theo đó, nhân lực  y  tếbao  gồm  những người cung cấp dịch vụy tế, người làm công tác quản lý và cảnhân viên giúp việc mà không trực tiếp  cung  cấp  các  dịch  vụy  tế,  bao  gồm  nhân viên  y  tếchính  thức  và  nhân  viên  không  chính thức (như tình nguyện viên xã hội, những người chăm  sóc  sức  khoẻgia  đình,  lang  y…);  kểcảnhững người làm việc trong ngành y tếvà những ngành khác (như quân đội, trường  học  hay  các doanh nghiệp)[8].Nguồn nhân lực y tếkhông chỉlà các cán bộchuyên môn được đào tạo  vềy, dược  mà  còn bao gồm cảđội ngũ kĩ sư, cửnhân, kĩ thuật viên, những  người  làm  công  tác  quản  lý  và  nhân viên… đang tham gia các hoạt động phục vụy tếtrong các cơ sởy  tế.  Nguồn  nhân  lực  y  tếbao gồm cảcác nhân viên y tếthuộc biên chếvà hợp đồng đang làm việc tại các khu vực y tếcông lập và  khu  vực  y  tếtư nhân. Việc  phát  triển  nguồn nhân  lực y  tếcần  phải đi trước  nhu  cầu  xã  hội dựa trên những dựbáo vềnhu cầu cũng như khảnăng tài chính và kỹthuật cung ứng cho các dịch vụchăm sóc sức khỏe cộng đồng.Hiện  nay,  với  sựphát  triển  nhanh  chóng  của các ngành khoa học kỹthuật thì nhu cầu đào tạođược  cập  nhật,  bổsung  chuyên  môn  cùng  kỹnăng làm việc cho lực lượng lao động ngày càng trởnên quan trọng. Đặc biệt đối với lĩnh vực y tếlà một ngành  có những đặc thù riêng, liên  quan trực  tiếp đến  sức  khỏe con người,  do  vậy,  việc đào tạo liên tục cho cán bộy tế, nhân viên điều dưỡng đang nhận được  nhiều  quan  tâm  và  chú trọng đẩy mạnh.  Hầu hết các nước trên thếgiới đều có quy định bắt buộc các bác sĩ, điều dưỡng viên  (ĐDV)phải  bổsung  kiến  thức  liên  tục,  cập nhật những thông tin mới vềkiến thức, kỹnăng chuyên  môn,  tổchức  quản  lý  công  việc,  nâng cao đạo đức y học và nghiên cứu khoa học nhằm không ngừng nâng cao năng lực của bản thân. Ởnước  ta,  BộY  tếđã  ban  hành  Thông  tư  số22/2013/TT-BYT  ngày  09/8/2013  vềhướng  dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vựcy tế, trong đó quy định “Cán bộy  tếlàm  việc trong các cơ sởy  tếphải có nghĩa vụtham gia các khóa đào tạo liên tục  nhằm đáp ứng  yêu  cầu  chuyên  môn  nghiệp vụđang đảm nhiệm”

Chi tiết bài viết
Từ khóa
nhu cầu đào tạo, đào tạo liên tục, điều dưỡng

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y tế (2013), Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. 
2. Bộ Y tế (2020), Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 22/2013/ TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của bộ trưởng Bộ y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. 
3. Trần Thị Tuyết Nhung (2021), Thực trạng đào tạo liên tục nguồn nhân lực điều dưỡng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2020. Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Y tế Công cộng. 
4. Nguyễn Thị Hoài Thu, Đặng Thị Luyến (2020). Nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng viên bệnh viện tuyến huyện tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2017.Tạp chí nghiên cứu Y học, 129 (5), tr: 14 – 22. 
5. Hồ Phương Thúy (2021). Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục của điều dưỡng lâm sàng khối nội tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2022. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, Tập 4, số 2 (2021), tr: 28 -39. 
6. Trần Đức Trọng (2020), Thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục của bác sỹ, điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh năm 2020. Luận văn Bác sĩ chuyên khoa II, Trường Đại học Y dược Hải Phòng. 
7. Lê Kim Tuyển, Lê Thị Thanh Hương (2022). Thực trạng đào tạo liên tục của Điều dưỡng các khoa lâm sàng và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019-2020. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 63(1).