MỐI LIÊN QUAN GIỮA YẾU TỐ THỜI TIẾT VÀ SỐ LƯỢNG LƯỢT BỆNH NHẬP VIỆN DO MẮC MỘT SỐ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2012-2019

MỐI LIÊN QUAN GIỮA YẾU TỐ THỜI TIẾT VÀ SỐ LƯỢNG LƯỢT BỆNH NHẬP VIỆN DO MẮC MỘT SỐ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2012-2019
Học viên: Đồng Thị Hồng Nhung
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Trang Nhung
Thông tin chung: Các mối liên quan giữa yếu tố thời tiết và nhập viện do các bệnh hô hấp được ghi nhận trong các nghiên cứu trên thế giới, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi. Điện Biên là tỉnh miền núi phía bắc thường trải qua những đợt lạnh giá. Nghiên cứu này nhằm đánh giá mối liên quan giữa yếu tố thời tiết và số lượng bệnh nhân nhập viện do mắc một số bệnh đường hô hấp tại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012-2019.
Phương pháp: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích chuỗi thời gian với hồi quy Poisson. Các biến đầu ra được phân tích là bệnh hô hấp chung, nhiễm trùng đường hô hấp trên, viêm phổi, cả hen và phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Chúng tôi thu thập thông tin của tất cả bệnh nhân nhập viện từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2019 mắc các bệnh đường hô hấp (ICD 10: J00 – J46) sinh sống tại tỉnh Điện Biên được trích xuất từ phần mềm bệnh viện. Số liệu về thời tiết theo từng ngày tại tỉnh Điện Biên trong cùng giai đoạn cũng được thu thập.
Kết quả: Trong giai đoạn từ 2012 đến 2019, tổng số ca nhập viện được ghi nhận là 28189 ca, do nhiễm trùng hô hấp trên là 9971 ca, do viêm phổi là 15190 ca, hen suyễn và COPD là 3028 ca. Nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan nghịch giữa nhiệt độ trung bình ngày và việc nhập viện do nhiễm trùng hô hấp trên, số lượt nhập viện hằng ngày sẽ giảm đi 0,48 lần khi trung bình sự thay đổi nhiệt độ trung bình trong 21 ngày tăng thêm 10 độ C. Sự giảm đi này tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi với nguy cơ giảm đi 0,38 lần, 95% CI : 0,26 đến 0,96.
Ngược lại, số lượt nhập viện do hen và COPD lại có mối tương quan thuận với nhiệt độ thấp nhất trong ngày, trung bình sự thay đổi nhiệt độ thấp nhất ngày trong 21 ngày khi tăng thêm 10o C sẽ làm gia tăng số lượt nhập viện do hen và COPD hằng ngày lên 3,98 lần (RR = 3,89,95% CI: 1,01-5,87).
Kết luận: Trẻ em và người cao tuổi là những đối tượng nhạy cảm trước sự thay đổi của nhiệtđộ. Do vậy Viêt Nam cần có những biện pháp bảo vệ người dân với sự thay đổi của môi trường như xây dựng hệ thống cảnh báo sớm.