MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CẢM NHẬN HẠNH PHÚC VÀ LÒNG BIẾT ƠN, SỰ HÀI LÒNG VỚI CUỘC SỐNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ 3

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CẢM NHẬN HẠNH PHÚC VÀ LÒNG BIẾT ƠN, SỰ HÀI LÒNG VỚI CUỘC SỐNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM HỌC 2020 – 2021
Trần Thị Tố Hoa1

Mục tiêu: mô tả mối tương quan giữa cảm nhận hạnh phúc và lòng biết ơn, sự hài lòng với cuộc sống của sinh viên ngành y khoa năm thứ ba trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2020 – 2021.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên toàn bộ sinh viên là người Việt Nam, đang học năm thứ 3 ngành y đa khoa tại trường Đại học Y Dược Thái Bình, tự nguyện điền phiếu trực tuyến.
Kết quả: Nữ giới chiếm 68,0%, nam giới chỉ chiếm 32,0%; Sinh viên hài lòng với các mặt nói chung của cuộc sống có ĐTB 2,99; Sinh viên cảm nhận về lòng biết ơn nói chung có ĐTB 3,39; Sự hài lòng về cuộc sống có ảnh hưởng đến các mặt của cảm nhận hạnh phúc ở mức trung bình; Lòng biết ơn có mối tương quan với các biểu hiện cảm nhận hạnh phúc và cảm nhận hạnh phúc chung của sinh viên ở mức thấp.

Sinh viên – nhóm đối tượng đang ở giai đoạn chuyển tiếp từ môi trường phổ thông sang môi trường độc lập (học tập và cuộc sống), chuyển sang môi trường học tập rộng lớn hơn. Về mặt tâm lý, họ chưa có nhiều trải nghiệm nên đôi khi còn bồng bột, nông nổi. Mặt khác, những thay đổi liên tục của xã hội hiện đại đòi hỏi họ phải có sự thích nghi cho phù hợp. Điều này có thể gây ra những khó khăn về tâm lý với các bạn sinh viên. Nếu sinh viên cảm thấy hạnh phúc, họ sẽ sớm xác định được trách nhiệm của bản thân với gia đình, cộng đồng và cuộc sống có ý nghĩa hơn. Không ít bạn sinh viên đạt được những thành tích cao trong học tập, có những mối quan hệ chất lượng, trở thành người có trách nhiệm và có nhiều đóng góp cho xã hội [1].
Do đó, chúng tôi tiến hành mô tả mối tương quan giữa cảm nhận hạnh phúc và lòng biết ơn, sự hài lòng với cuộc sống của sinh viên ngành y khoa năm thứ ba trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2020 – 2021.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02449

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836