Mosby Tham khảo thuốc dành cho điều dưỡng 34E 2021

Mosby Tham khảo thuốc dành cho điều dưỡng 34E 2021.Được tin cậy hơn 25 năm, tài liệu tham khảo thuốc có đầy đủ màu sắc, cầm tay này rất dễ điều hướng và cung cấp các tính năng an toàn giúp bạn thực hành cách phân phối thuốc an toàn, có kiến ​​thức. Nội dung của hơn 5.000 loại thuốc thông thường và biệt dược bao gồm hầu hết mọi loại thuốc bạn có thể gặp. Thông tin về tác dụng phụ, được hệ thống cơ thể sắp xếp hợp lý và được xác định là phổ biến hoặc đe dọa tính mạng, cho bạn thấy những dấu hiệu phức tạp và quan trọng cần theo dõi trong quá trình đánh giá. Hướng dẫn này cũng bao gồm các bảng dược động học đầy đủ giải thích cơ chế và sự hấp thu của thuốc cũng như tác dụng, thời gian và sự bài tiết của thuốc. Cho dù bạn đang ở trong lớp học hay trong phòng khám, Tài liệu tham khảo về thuốc điều dưỡng năm 2021 của Mosby, Phiên bản thứ 34 là tài liệu tham khảo về thuốc tất cả trong một mà bạn cần.

Năm Xuất bản:

  2021

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Nội dung của hơn 5.000 loại thuốc thông thường và biệt dược bao gồm hầu hết mọi loại thuốc bạn sẽ gặp trong các phòng khám.
Biểu tượng tính năng Cảnh báo An toàn làm nổi bật các tương tác và tác dụng phụ quan trọng nhất mà bạn phải biết trong quá trình điều trị.
Tính năng Cảnh báo Hộp đen cảnh báo bạn với cảnh báo của FDA về các phản ứng có thể đe dọa tính mạng.
Tiêu đề in đậm và chi tiết về cách sử dụng thuốc qua đường tĩnh mạch để học sinh có thể dễ dàng tìm thấy liều lượng thích hợp và hướng dẫn tiêm tĩnh mạch để giúp họ sử dụng các loại thuốc này một cách an toàn.
Thông tin về tác dụng phụ được hệ thống cơ thể sắp xếp hợp lý và được xác định là phổ biến hoặc đe dọa tính mạng, cảnh báo học sinh về các dấu hiệu cần lưu ý trong quá trình đánh giá.
Khung Quy trình Điều dưỡng tổ chức tất cả các bước chăm sóc điều dưỡng để sinh viên học cách kết hợp dễ dàng và hoàn chỉnh quy trình điều dưỡng vào kinh nghiệm lâm sàng của họ.
Các tiêu đề tham khảo chéo trong danh sách sách và trong phần phụ lục giúp dễ dàng tìm thấy nội dung thuốc một cách nhanh chóng và ít có khả năng học sinh nghĩ rằng thuốc bị thiếu nếu nó không được tìm thấy lần đầu tiên trong sách.
Các bảng dược động học hoàn chỉnh giải thích cơ chế và sự hấp thu của thuốc, cũng như tác dụng, thời gian và sự bài tiết của thuốc.
MỚI! Khoảng 25 chuyên khảo về các loại thuốc mới được phát hành, được FDA chấp thuận cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết phức tạp mà bạn cần cả trong lớp học và phòng khám. Mỗi chuyên khảo bao gồm các tương tác mới, biện pháp phòng ngừa, cảnh báo, hướng dẫn giảng dạy cho bệnh nhân và thông tin cần biết khác – vì vậy bạn sẽ cảm thấy tin tưởng vào tính chính xác của thông tin và trong việc ngăn ngừa lỗi phân phối thuốc.
MỚI! Nội dung cập nhật về các liệu pháp điều trị bằng thuốc cung cấp cho bạn quyền truy cập tức thì vào thông tin mới nhất.

Mosby Tham khảo thuốc dành cho điều dưỡng 34E 2021
Mosby’s 2021 Nursing Drug Reference (Skidmore Nursing Drug Reference) 34th Edition
by Linda Skidmore-Roth RN MSN NP (Author)
Publisher : Mosby; 34th edition (April 9, 2020)
Language : English
Paperback : 1456 pages