Một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh viêm não nhật bản ở tỉnh Gia Lai, 2010 – 2018

Một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh viêm não nhật bản ở tỉnh Gia Lai, 2010 – 2018
Tác giả: Phạm Khánh Tùng, Ngô Thị Tú Thủy, Trương Xuân Toàn , Võ Gia Bắc, Đặng Tuấn Đạt, Phan Thị Ngà
Tóm tắt:
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh viêm não Nhật Bản (VNNB) được thực hiện tại tỉnh Gia Lai, 2010- 6/2018 với thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu và tiến cứu số liệu giám sát VNNB trong số ca bệnh hội chứng viêm não cấp (HCVNC) do vi rút của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Gia Lai. Kết quả đã xác định 91 trường hợp VNNB bằng Kỹ thuật MAC – ELISA, trong số 469 trường hợp HCVNC do vi rút, (tỷ lệ 19,40%.) Tỷ lệ mắc VNNB trung bình, 2010-6/2018 là 0,71/100000 dân, các trường hợp mắc VNNB được ghi nhận chủ yếu vào mùa hè, cao nhất là tháng 6, số mắc ở nhóm trẻ <15 là 63,74%; số mắc ở nam (chiếm 64,8%) cao hơn nữ. Các trường hợp VNNB phân bố ở 14/17 huyện/thị tỉnh Gia Lai, chủ yếu là dân tộc Gia Rai (chiếm 92,3% số mắc). Giám sát muỗi Culex được thực hiện ở 4 điểm có bệnh nhân VNNB là người Gia Rai, 2017-6/2018, đã xác định có 7 loài muỗi Culex, trong đó Culex triteaniorhynchus có mặt cả 4 điểm nghiên cứu.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890