Một số đặc điểm dịch tễ học sốt xuất huyết Dengue tại xã Cư Huê, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk, năm 2013

Một số đặc điểm dịch tễ học sốt xuất huyết Dengue tại xã Cư Huê, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk, năm 2013
Tác giả: Ngô Thị Hải Vân, Đặng Tuấn Đạt, Phạm Văn Lào
Tóm tắt:
Cư Huê là một xã của huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk, nơi có nhiều đồng bào dân tộc Ê Đê sinh sống. Năm 2013, dịch sốt xuất huyết Dengue (SXHD) xảy ra với qui mô lớn và kéo dài tại đây. Ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại Buôn M’ Hăng vào ngày 13/5/2013, sau đó trong 1 tuần tại buôn này có tới 25 trường hợp mắc và chỉ trong 5 tuần dịch đã lan rộng tới các buôn khác trong xã. Trong số 307 người mắc, 100% là SXHD nhẹ và SXHD có dấu hiệu cảnh báo, không có ca SXHD nặng hay tử vong. Có 6 trường hợp dương tính với D1. Trong số ca mắc có tới 68,08 % là người dân tộc Ê Đê và 31,92% là người Kinh. Các trường hợp mắc gặp ở mọi nhóm tuổi, trong đó nhóm tuổi 16- 25 chiếm tỷ lệ cao hơn ở cả 2 giới, các nhóm tuổi khác có tỷ lệ thấp hơn. Đã thu được muỗi Aedes aegypti, với chỉ số DI: 0,5; BI: 50. Vụ dịch đã được khống chế sau 2 lần can thiệp (tuần thứ 3 và thứ 5 tính từ ngày có ca bệnh đầu tiên), xu hướng bệnh giảm dần, các chỉ số vector cũng giảm. Tuy nhiên, vụ dịch kéo dài tới 19 tuần, điều đó cho thấy các biện pháp xử lý ổ dịch ở đây chưa được triển khai kịp thời và triệt để kể từ khi ổ dịch được xác định

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890