MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y
Nguyễn Thị Tuyết Mai1, Nguyễn Thị Kim Luyến1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát thực trạng dạy và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Học viện Quân y (HVQY). Đối tượng: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại HVQY. Kết quả: Trong nghiên cứu này, một số vấn đề về thực trạng dạy và học tiếng Anh tại HVQY được đề cập như sau: Chương trình đào tạo, công tác phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học ngoại ngữ và một số yếu tố khác. Đồng thời, bốn giải pháp được đề cập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ bao gồm: Liên tục cập nhật, đổi mới phương pháp giảng dạy và khuyến khích năng lực tự học tập của học viên thông qua việc sử dụng bộ sưu tập tài liệu học (portfolio), xây dựng và phát triển nguồn học liệu mở phục vụ dạy và học ngoại ngữ và xây dựng môi trường thực hành tiếng Anh thường xuyên. Kết luận: Tất cả các giải pháp đặt ra đều hướng đến mục đích cuối cùng là tạo môi trường tốt nhất cho việc dạy và học ngoại ngữ đạt hiệu quả. Nếu học viên có được kỹ năng tiếng Anh vững chắc thì chắc chắn sẽ hiện thực hóa được rất nhiều khát vọng. Việc dạy và học ngoại ngữ cần phải thiết thực, ứng dụng, coi ngoại ngữ là công cụ để giao tiếp, học thực chất, tránh tình trạng học đối phó, học vì bằng cấp, chứng chỉ.

Với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng là một trong những cách quan trọng giúp mỗi người định vị bản thân trong quá trình hội nhập thế giới. Xác định được tầm quan trọng của ngoại ngữ đối với ngành Y trong Quân đội, ngày 01/12/2015, Đảng ủy Học viện Quân y đã ban hành Nghị quyết số 51-NQ/ĐU về “Lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, học viên, sinh viên trong Học viện Quân y giai đoạn 2015 – 2020” [1]. Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết đã nêu rõ đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ trong HVQY phải phù hợp với các đối tượng, trình độ đào tạo; nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ của đội ngũ nhà giáo, cán bộ chuyên môn kỹ thuật, cán bộ quản lý giáo dục và của học viên, sinh viên đào tạo tại Học viện.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00039

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890