MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021
Trần Trương Ngọc Bích1, Phạm Thị Ngọc Nga1, Trần Văn Đệ1, Phan Thị Ánh Nguyệt1, Ngô Thị Thúy Hằng1, Trần Hoài Ân1, Nguyễn Hữu Chường1
1 Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Đại dịch COVID-19 đã phát triển trên toàn thế giới trong đó có cả Việt Nam, nó gây ảnh hưởng không chỉ sức khỏe mà còn kinh tế và nhiều vấn đề khác trong toàn xã hội và có cả đối tượng cán bộ, nhân viên y tế. Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến sức khỏe tâm thần của viên chức và người lao động Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (ĐHYDCT). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang ở 422 viên chức và người lao động đang công tác Trường ĐHYDCT trong thời gian từ tháng 6/2021 đến 9/2021. Kết quả: có tổng 91,9% viên chức, lao động Trường ĐHYDCT lo lằng về nguy cơ và nguyên nhân nhiễm COVID-19, chỉ có 8,1% viên chức và người lao động là không lo lắng. Ảnh hưởng sức khỏe tâm lý chiếm tỷ lệ cao nhất là mệt mỏi (61,4%). Về số giờ làm việc: có 38,9% đối tượng giảm giờ làm việc, 31% đối tượng tăng giờ và 30,1% không thay đổi. Nghiên cứu ghi nhận có 53,3% đối tượng giảm năng suất làm việc. Ngoài ra, có 87,2% đối tượng bị ảnh hưởng thu nhập gia đình do covid ảnh hưởng và nghiên cứu chưa ghi nhận mối liên quan mang ý nghĩa thống kê giữa ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với 7 đặc điểm của đối tượng tham gia. Kết luận: Đại dịch COVID-19 năm 2021 đã thật sự gây nhiều lo lắng và ảnh hưởng không ít đến tâm lý cũng như giờ làm việc, năng suất công việc và kinh tế viên chức và người lao động Trường ĐHYDCT.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00925

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Từ  tháng  12/2019,  thế  giới  đã  chiến  đấu chống lại đại dịch COVID-19 với hơn 219 triệu trường hợp được xác nhận và 4,55 triệu trường hợp tử vong được báo cáo trên toàn thế giới tính đến 24/9/2021 [3]. Việt Nam cũng đang chiến đấu với làn sóng thứ hai với biến thể mới của coronavirus mạnh hơn với 728 triệu trường hợp được xác nhận  và 18.017 trường hợp tử vong (tính đến 24/9/2021). Trong đợt bùng phát dịch từ tháng 4/2021 đến nay số ca tử vong do covid không ngừng tăng cao, có những thời điểm lên đến 386 ca/ngày (ngày 28/8/2021) [1]. Các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 liên tục được các cấp lãnh đạo từ Nhà nước đến địaphương thay đổi áp dụng để đạt được hiệu quả tối đa và phù hợp cho từng tình hình diễn biến dịch cụ thể. Kết hợp với diễn biến phức tạp mỗi ngày của dịch bệnh, viên chức và người lao động Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là một trong các lực lượng tuyến đầu của ứng phó đại dịch COVID-19 và đang đối mặt với các mối đe dọa như tiếp xúc thường xuyên với  virus,