Một số yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc hỗ trợ người cao tuổi bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2018

Một số yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc hỗ trợ người cao tuổi bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2018
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trương Quang Đạt, Nguyễn Hữu Hùng, Lê Bích Ngọc
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang phân tích nhằm xác định một số yếu tố liên quan đến 5 nhóm nhu cầu chăm sóc hỗ trợ người bệnh cao tuổi tăng huyết áp tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2018. Các biến số chính là nhu cầu về thông tin, tâm lý, chăm sóc, hỗ trợ thể chất và giao tiếp. Điều tra 220 người cao tuổi tăng huyết áp. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhu cầu hỗ trợ của người cao tuổi bệnh tăng huyết áp về thông tin, tâm lý, chăm sóc, chăm sóc hỗ trợ thể chất và giao tiếp khá cao, lần lượt là 90,5%; 68,6%; 65%; 72,3% và 62,3%. Có một số yếu tố liên quan đến các nhu cầu này là tình trạng biến chứng của bệnh, thời gian nằm viện trên 2 ngày, người bệnh từ 70 trở lên, người bệnh nữ, số lần nhập viện trên 2 lần. Bệnh viện cần quan tâm đến các nhu cầu cụ thể của người bệnh cao tuổi tăng huyết áp và có các biện pháp hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo sự hài lòng và chất lượng sống cho người bệnh cao tuổi tăng huyết áp

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890