MSCT – 640 TRONG ĐÁNH GIÁ VAN TIM NHÂN TẠO: BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT 36 VAN

MSCT – 640 TRONG ĐÁNH GIÁ VAN TIM NHÂN TẠO: BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT 36 VAN
Bs Nguyễn Xuân Trình1, Bs Nguyễn Tuấn Vũ1, Bs Phan Thanh Hải1
1 Khoa Tim mạch – Trung Tâm chẩn đoán Y Khoa Medic. TP.HCM
Mục tiêu: MSCT cho thấy có khả năng đánh giá van tim nhân tạo. Chúng tôi đánh giá chất lượng hình ảnh của các loại van nhân tạo khác nhau bằng kỹ thuật chụp MSCT-640 để quyết định xem loại van nào thích hợp cho đánh giá bằng kỹ thuật chụp MSCT và độ chính xác của MSCT – 640 trong đánh giá rối loạn chức năng van tim nhân tạo.
Đối tượng và Phương pháp: Các trường hợp khảo sát van tim nhân tạo bằng kỹ thuật chụp MSCT-640 tại MEDIC từ tháng 6/2013 đến 12/2016. Chất lượng hình ảnh của các vùng trên van, cạnh van, dưới van và tại van được cho điểm theo 4 thang điểm: 1( không chẩn đoán), 2 (trung bình), 3 ( tốt) và 4 (tuyệt vời). Nguyên nhân của rối loạn chức năng van nhân tạo được xác định bằng phẫu thuật.
Kết quả: Có 28 bệnh nhân với 36 van tim nhân tạo (4 van tim loại 1 đĩa nghiên, 25 van tim loại 2 đĩa, 7 van tim sinh học) ở vị trí động mạch chủ (đmc): 22 van và vị trí van 2 lá: 14 van. Điểm số chất lượng hình ảnh trung bình của các vùng trên van , cạnh van, dưới van và tại van tương ứng là: 4, 3.7, 3.7 và 3.5 đối với van 2 đĩa; 3, 2.6, 2.5 và 1.6 đối với van 1 đĩa và 4, 3.8, 4.0 và 3.7 đối với van tim sinh học. Có 3 van trong 4 van một đĩa (3/4) bị xảo ảnh nhiều và không đánh giá được. Trong 32 van còn lại có 22 van (17 van tim 2 đĩa và 5 van tim sinh học) bị rối loạn chức năng van nhân tạo chiếm 68.75%. Trong nhóm rối loạn chức năng van tim nhân tạo, cơ chế rối loạn chức năng (pannus, huyết khối, bất tương xứng van tim – bệnh nhân, dò cạnh van, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, thoái hóa van sinh học) được xác định đúng bởi phẫu thuật trong 100% trường hợp.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01845

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836


Kết luận: Van tim nhân tạo 2 đĩa và van tim sinh học có chất lượng hình ảnh tốt khi khảo sát bằng chụp MSCT – 640 và thích
hợp cho đánh giá van tim nhân tạo bằng chụp MSCT – 640. Nguyên nhân của rối loạn chức năng van tim nhân tạo được đánh giá đúng trong tất cả các loại van tim nhân tạo trừ van tim 1 đĩa.