Mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong không khí ở một số bệnh viện tuyến quận/huyện tại Thành phố Cần Thơ

Mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong không khí ở một số bệnh viện tuyến quận/huyện tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Bùi Thị Lệ Uyên, Nguyễn Nhân Nghĩa
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong không khí ở 2 bệnh viện tuyến quận/huyện ở thành phố Cần Thơ. Trong đó, khảo sát tổng số vi khuẩn hiếu khí, tế bào nấm mốc và khuẩn lạc mọc trên thạch máu tại các khoa Ngoại, khoa Nội và khoa Truyền nhiễm. Kết quả cho thấy, tại khoa Ngoại không có phòng mổ nào đạt tiêu chuẩn phòng sạch mức A, B, C, D và có 33,33% đánh giá không khí trong nhà bẩn theo tiêu chuẩn Safir. 94,44% mẫu tế bào nấm mốc trong môi trường không khí đạt giới hạn chấp nhận được; tại khoa Nội tổng số vi khuẩn hiếu khí có 57,14% đạt môi trường “Sạch”, không có mẫu môi trường “Bẩn”; tổng số tế bào nấm mốc có 78,57% đạt giới hạn chấp nhận. Đối với khoa Truyền nhiễm, 57,14% đạt tiêu chuẩn không khí sạch về tổng số vi khuẩn hiếu khí; 7,14% mẫu vi khuẩn hiếu khí ở mức độ bẩn; 57,14% mẫu tế bào nấm mốc đạt giới hạn chấp nhận. Số khuẩn lạc mọc trên thạch máu dao động từ 107-4070 CFU/m3, khoa bệnh Truyền nhiễm có số khuẩn lạc cao nhất trong các khoa phòng. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ ô nhiễm vi sinh vật tại một số bệnh viện là vấn đề đáng báo động, cần có sự quan tâm của lãnh đạo và nhân viên y tế về chất lượng không khí tại bệnh viện để góp phần phòng chống bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890