Nâng cao chất lượng báo cáo số liệu tai nạn giao thông từ bệnh viện

Nâng cao chất lượng báo cáo số liệu tai nạn giao thông từ bệnh viện
Tác giả: Nguyễn Đức Chính, Trịnh Hồng Sơn, Ngô Thị Huệ, Lương Mai Anh, Phạm Xuân Thành, Nguyễn Thị Thu Huyền
Tóm tắt:
Dữ liệu thống kê về tai nạn giao thông có giá trị quan trọng để việc xây dựng chính sách và định hướng kế hoạch về phòng chống cho phù hợp đối với một quốc gia. Các nguồn dữ liệu thường được tổng hợp từ cảnh sát, giao thông công chính, hệ thống y tế và cộng đồng, tuy nhiên số liệu chưa được chia sẻ và phối hợp dẫn đến việc thông tin đưa ra chưa được thống nhất. Bệnh viện là một trong những nơi cung cấp dữ liệu quan trọng nhưng hệ thống báo cáo còn bất cập về nhân lực cũng như qui định và các hướng dẫn. Với mục đích đánh giá tình trạng báo cáo số liệu về tai nạn giao thông tại bệnh viện và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, nghiên cứu đã thực hiện đánh giá hệ thống báo cáo về tai nạn giao thông hiện nay đang được thực hiện tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức theo ban hành của Bộ Y tế; rà soát và phân tích số liệu tai nạn giao thông trong thời gian gần đây tại bệnh viện. Kết quả cho thấy: Về Biểu mẫu và chế độ báo cáo: có 5 hướng dẫn báo cáo chính do Bộ Y tế ban hành liên quan tai nạn giao thông đang thực hiện tại bệnh viện. Việc báo cáo thực hiện thủ công vì chưa có phần mềm. Định nghĩa về tai nạn giao thông cũng chưa thật chính xác để tập hợp dữ liệu. Về số liệu tai nạn giao thông: Mỗi năm bệnh viện cấp cứu trên 30,000 trường hợp tai nạn thương tích, tai nạn giao thông chiếm đa số (60%). Năm 2015 bệnh viện đã khám và cấp cứu 15.468 trường hợp tai nạn giao thông, chiếm 51,7% tổng số trường hợp tai nạn thương tích. Các trường hợp tử vong và nặng xin về có 1.360 trường hợp, tử vong tại viện là 145 trường hợp, chiếm 11,9%. Số liệu của Cục Quản lý môi trường Y tế cũng cho thấy vênh với số liệu báo cáo về tử vong do tai nạn giao thông của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia. Nghiên cứu cho thấy những bất cập về cung cấp số liệu và chế độ báo cáo. Do vậy cần có sự định hướng và cải thiện trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng báo cáo.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890