Nghệ thuật và Khoa học của Phẫu thuật Nha khoa 7E

Nghệ thuật và Khoa học của Phẫu thuật Nha khoa 7E.Có được một hình ảnh tốt hơn về phẫu thuật Nha khoa từ Tham khảo đầy đủ nhất trên thị trường. Sử dụng cách tiếp cận từng bước chi tiết, được minh họa nhiều, hướng dẫn toàn diện này giúp bạn nắm vững các nguyên tắc và quy trình cơ bản của nha khoa phục hồi và phòng ngừa, đồng thời học cách đưa ra quyết định sáng suốt để giải quyết nhu cầu của bệnh nhân. Tham khảo được tôn trọng này đúc kết lý thuyết và thực hành, và được hỗ trợ bởi các nghiên cứu lâm sàng và cận lâm sàng. Ấn bản mới có thiết kế đầy màu sắc mới, nội dung cập nhật quan trọng và trang web đồng hành mới với sáu chương bổ sung, video và hơn thế nữa.

Năm Xuất bản:

  2018

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Các tính năng chính
Phạm vi bảo hiểm toàn diện trải dài toàn bộ phạm vi phẫu thuật nha khoa, bao gồm các nguyên tắc cơ bản, chẩn đoán, thiết bị đo đạc, chuẩn bị, phục hồi và phòng ngừa.
Phương pháp tiếp cận thực tế, khoa học đối với nội dung được hỗ trợ bởi nghiên cứu lâm sàng và CLS hợp lý và kết hợp cả lý thuyết và thực hành.
Trình bày rõ ràng về các kỹ thuật và quy trình sử dụng một khuôn mẫu nhất quán để bao gồm mỗi quy trình phục hồi.
Các lựa chọn thay thế theo quy trình hướng dẫn cách điều chỉnh một quy trình hoặc kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của từng bệnh nhân.
Ưu và nhược điểm của các phương án phục hồi thảo luận về ưu điểm, nhược điểm, chỉ định và chống chỉ định liên quan để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi có nhiều lựa chọn điều trị.

TRÍCH DẪN__
Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry
6th Edition
Authors: Harald Heymann Edward Swift, Jr. Andre Ritter
eBook ISBN: 9780323170604
eBook ISBN: 9780323083324
Imprint: Mosby
Page Count: 568

Có được hình ảnh tốt hơn về nha khoa hoạt động từ văn bản đầy đủ nhất trên thị trường. Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, được minh họa nhiều, Nghệ thuật và Khoa học về Nha khoa Hoạt động của Sturdevant, Phiên bản thứ 7 giúp bạn nắm vững các nguyên tắc và quy trình cơ bản của nha khoa phục hồi và phòng ngừa, đồng thời học cách đưa ra quyết định sáng suốt để giải quyết nhu cầu của bệnh nhân. Được đúc kết từ cả lý thuyết và thực hành và được hỗ trợ bởi nghiên cứu lâm sàng và phòng thí nghiệm mở rộng, ấn bản đầy đủ màu mới này có bốn chương mới và thông tin cập nhật trong các lĩnh vực kết hợp màu sắc và bóng râm, bảo dưỡng ánh sáng, nha chu, nha khoa kỹ thuật số và hơn thế nữa. Đó là hướng dẫn đầy đủ của nha sĩ thực hành về tất cả các khía cạnh của nha khoa phẫu thuật.

Bốn chương mới bao gồm các lĩnh vực kết hợp màu sắc và bóng râm, bảo dưỡng ánh sáng, nha chu và nha khoa kỹ thuật số .
Trang web Tư vấn chuyên gia với năm chương bổ sung và video quy trình.
Phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng được hỗ trợ bởi nghiên cứu lâm sàng và phòng thí nghiệm rộng rãi.
Bảo hiểm toàn diện cung cấp sự hiểu biết thấu đáo về sâu răng và cách tiếp cận có thẩm quyền để điều trị và phòng ngừa.
Phương pháp tiếp cận từng bước được minh họa mang lại bức tranh tốt hơn về nha khoa phục hồi và phòng ngừa bảo tồn.
Thiết kế đầy đủ màu sắc thể hiện rõ ràng kỹ thuật và chi tiết.