Nghiên cứu bào chế vi cầu nifedipin tác dụng kéo dài

Tên bài báo:Nghiên cứu bào chế vi cầu nifedipin tác dụng kéo dài

Tác giả:    Phạm Thị Minh Huệ, Võ Xuân Minh, Nguyễn Trần Linh, Ngô Thị Tuyết Sương

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2001    Số:    2    Tập:    298    Trang:    17-19

Tóm tắt:    Nc bào chế vi cầu nifedifin với tá dược ethylcellulose bằng phương pháp bốc hơi dung môi từ nhũ tương. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giải phóng dược chất từ các mẫu vi cầu, ảnh hưởng của các thông số thí nghiệm đến khả năng giải phóng nifedipin, lựa chọn công thức vi cầu tối ưu, kết quả thấy: đã lựa chọn được công thức vi cầu có đường giải phóng tương đối gần với viên adalat ratard và có thể ứng dụng đóng nang hay dập viên nifedipin tác dụng kéo dài

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0332

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890