Nghiên cứu biến đổi tổn thương động mạch vành dựa vào chụp vi tính đa lát cắt tim ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối sau 2 năm lọc máu chu kỳ

Nghiên cứu biến đổi tổn thương động mạch vành dựa vào chụp vi tính đa lát cắt tim ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối sau 2 năm lọc máu chu kỳ.Đối tuợng và phương pháp nghiên cứu: 22 BN bệnh thận mạn tính giai đoạn cuôi điều trị tại Bệnh viện Trưng Vuung từ tháng 03/2011^ đến tháng 04/2015. Các bệnh nhân được khám lâm sàng, xet nghiệm thường quy, xét nghiệm phospho, PTH máu- chụp vi tính đa lát cắt tim. Chụp MSCT động mạch vành tại 2 thời điểm truức khi vào lọc máu chu kỷ và sau 2 năm. Tổn thuưng hẹp động mạch vành có ỷ nghĩa khi hẹp > 50% diện tích lóng mạch. Điểm canxi hoa động mạch vành đuực xác định ƠỰ3 vào nguyên lý tính điềm Agatston sử dụng phần mềm Smart Score có sẵn trên máy. Mảng bám đuực xác định là cấu trúc tăng hấp thụ tia xạ trong lòng mạch: vữa xơ, vôi hóa, mảng hỗn hợp. 
Kết quả: Số bệnh nhân có hẹp có ý nghĩa trên MSCT tăng thêm 2 BN (9,1%); số nhánh, số đoạn hẹp tăng lên có ý nghĩa sau 2 năm điều trị lọc máu chu kỳ (nhánh: 0,33 ± 0,66 và 0,64 ± 1,1; đoạn: 0,45 ± 1,06 và 0,95 ± 1,56). Tổng số mảng bám trong lòng ĐMV tăng lên có ý nghĩa (3,95 ± 2,69 và 4,64 ± 3,12), số mảng vữa xơ giảm đi có ý nghĩa (1,36 ± 1,42 và 0,    68 ± 0,84) do có thể do một số mảng bị canxi hóa chuyển dạng thành mảng hỗn hợp (2,59 ± 2,51 và 3.95    ± 3,19). Điểm canxĩhóa đọng mạch vành gộp chung (97,1 ± 161,7 và 259,3 ± 324,4) cũng như cua từng nhánh tăng có ý nghĩa, dẫn tới tăng tỉ lệ BN có nguy cơ cao bệnh ĐMV.
Kết luận: Tổn thuưng hẹp lòng, mảng bám, canxi hóa động mạch vành phát hiện trên MSCT tim ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuôi tăng lên có ý nghĩa sau 2 năm điều trị thay thế thận bằng lọc máu chu kỳ.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2019.00180

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890