Nghiên cứu biến đổi vận động xoắn và chỉ số chức năng thất trái bằng siêu âm tim đánh dấu mô ở bệnh nhân suy tim mạn tính

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu biến đổi vận động xoắn và chỉ số chức năng thất trái bằng siêu âm tim đánh dấu mô ở bệnh nhân suy tim mạn tính.Suy tim là một hội chứng bệnh lý thường gặp trong lâm sàng và là giai đoạn cuối của nhiều bệnh như tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh van tim, bệnh cơ tim,… [1], [2]. Suy tim làm giảm hoặc mất khả năng lao động của bệnh nhân và là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong [3].
Mặc dù tỷ lệ bệnh nhân bị suy tim phân số tống máu giảm có xu hướng giảm đi [4], nhưng tỷ lệ mắc suy tim có phân số tống máu bảo tồn lại ngày một tăng cao, chiếm tới 50% số bệnh nhân suy tim nói chung, chiếm 1-2 % dân số và tăng 10% mỗi thập kỷ [5]. Tiên lượng của bệnh nhân suy tim phân số tống máu bảo tồn cũng tương tự như suy tim phân số tống máu giảm [6].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2022.00170

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Đánh giá chức năng thất trái có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó liên quan trực tiếp đến việc lựa chọn chiến lược điều trị và tiên lượng sống còn của bệnh nhân. Phân số tống máu (EF) thất trái cũng như các thông số Doppler mô vòng van hai lá, tỷ lệ E/e’… đã được sử dụng thông dụng trong thực hành lâm sàng.
Tuy nhiên, các thông số này phụ thuộc rất nhiều vào tiền gánh, hậu gánh của tim và giá trị có sự thay đổi khá nhiều giữa các lần đánh giá cũng như giữa từng người đánh giá [7]. Đặc biệt, ở bệnh nhân suy tim phân số tống máu bảo tồn, các thông số nói trên không phản ánh được hết những rối loạn chức năng thất trái, làm cho thầy thuốc gặp nhiều khó khăn trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh nhân. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc xác định các thông số biến dạng cơ tim cho phép đánh giá được tổn thương cấu trúc và chức năng tim ngay ở giai đoạn sớm của bệnh [8], [9]. Trong thập kỷ qua, sự ra đời của siêu âm tim đánh dấu mô 2 chiều (2D) cho phép đánh giá các biến dạng cơ tim đã mang đến một bước tiến mới trong lĩnh vực siêu âm tim [10], [11]. Việc ứng dụng siêu âm đánh dấu mô (2D) ngày càng phổ biến trong thực hành lâm sàng [12], [13] và được đưa vào các hướng dẫn khuyến cáo cụ thể để áp dụng rộng rãi trên quần thể rộng2 lớn [14], [15]. Tuy nhiên, các sợi cơ của thất trái (LV) có định hướng không gian phức tạp. Khi co bóp, các sợi cơ sẽ co theo các hướng khác nhau [16], [17], vận động cơ học thất trái về bản chất là một hiện tượng vận động theo không gian 3 chiều (3D) và việc đánh giá chính xác nó đòi hỏi phải có phương pháp hình ảnh 3D. Nên khi đánh giá các biến dạng cơ tim bằng siêu âm đánh dấu mô 2D sẽ có các phần tử di chuyển ra khỏi mặt phẳng quan sát và còn bị ảnh hưởng bởi vị trí đầu dò để cắt được mặt phẳng nền và mỏm làm ảnh hưởng đến kết quả đo đạc. Trong những năm gần đây, siêu âm đánh dấu mô 3D (STE 3D) đã được triển khai để đo biến dạng cơ tim và là công cụ thăm khám không xâm lấn tốt hơn để phân tích vận động phức tạp của thất trái, khắc phục những hạn chế vốn có của siêu âm đánh dấu mô 2D. Do tính ưu việt được cung cấp bởi việc bổ sung chiều thứ ba để phân tích biến dạng cơ tim, siêu âm tim đánh dấu mô 3D có tiềm năng trở thành phương pháp rất có giá trị để đánh giá chức năng tâm thu của thất trái trong tương lai gần. Trên thế giới cũng như trong nước hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu đi sâu vào đánh giá biến đổi của các thông số biến dạng thất trái trên siêu âm tim đánh dấu mô 3D ở bệnh nhân suy tim. Chính vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu biến đổi vận động xoắn và chỉ số chức năng thất trái bằng siêu âm tim đánh dấu mô ở bệnh nhân suy tim mạn tính” với hai mục tiêu:
– Khảo sát các thông số vận động xoắn và sức căng thất trái bằng siêu âm đánh dấu mô 3D ở bệnh nhân suy tim mạn tính.
– Tìm hiểu mối liên quan giữa các thông số vận động xoắn và sức căng thất trái trên siêu âm đánh dấu mô 3D với đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân suy tim mạn tính

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………………………………….
LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………………………….
MỤC LỤC…………………………………………………………………………………………….
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ……………………………………………………..
DANH MỤC BẢNG………………………………………………………………………………
DANH MỤC BIỂU ĐỒ………………………………………………………………………….
DANH MỤC HÌNH……………………………………………………………………………….
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU……………………………………………….. 3
1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ SUY TIM …………………………………………………………… 3
1.1.1. Định nghĩa suy tim………………………………………………………………………. 3
1.1.2. Dịch tễ và tiên lượng……………………………………………………………………. 3
1.1.3. Phân loại suy tim…………………………………………………………………………. 4
1.1.3.1. Suy tim cấp và suy tim mạn ……………………………………………………….. 4
1.1.3.2. Suy tim tâm thu và suy tim tâm trương………………………………………… 4
1.1.3.3. Suy tim phải và suy tim trái ……………………………………………………….. 5
1.1.3.4. Suy tim cung lượng cao và suy tim cung lượng thấp …………………….. 5
1.1.3.5. Phân Loại suy tim theo ACC/AHA……………………………………………… 5
1.1.4. Cơ chế bệnh sinh suy tim ……………………………………………………………… 6
1.1.4.1. Sinh bệnh lý trong suy tim phân số tống máu giảm: ……………………… 6
1.1.4.2. Sinh lý bệnh suy tim phân số tống máu bảo tồn: …………………………… 7
1.1.5. Chẩn đoán suy tim……………………………………………………………………….. 8
1.1.5.1. Triệu chứng lâm sàng………………………………………………………………… 8
1.1.5.2. Thăm dò cận lâm sàng……………………………………………………………….. 9
1.1.5.3. Các phương pháp đánh giá chức năng thất trái……………………………. 10
1.2. ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG CÁC THÔNG SỐ BIẾN
DẠNG CƠ TIM TRÊN SIÊU ÂM TIM ………………………………………………… 15
1.2.1. Các khái niệm……………………………………………………………………………. 15
1.2.1.1. Khái niệm sức căng…………………………………………………………………. 151.2.1.2. Biến dạng cơ tim …………………………………………………………………….. 16
1.2.2. Các phương pháp đánh giá sức căng cơ tim bằng siêu âm tim…………. 25
1.2.2.1. Đánh giá sức căng cơ tim bằng Doppler mô……………………………….. 25
1.2.2.2. Đánh giá sức căng cơ tim bằng kỹ thuật siêu âm tim đánh dấu mô 2D
…………………………………………………………………………………………………………. 26
1.2.2.3. Đánh giá sức căng cơ tim bằng kỹ thuật siêu âm đánh dấu mô 3D… 28
1.3. CÁC NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ
TÀI…………………………………………………………………………..31
1.3.1. Nghiên cứu nước ngoài ………………………………………………………………. 31
1.3.2. Nghiên cứu trong nước……………………………………………………………….. 33
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……… 35
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ……………………………………………………….. 35
2.1.1. Tiêu chuẩn nhóm bệnh……………………………………………………………….. 35
2.1.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân ………………………………………………… 35
2.1.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân…………………………………………………… 35
2.1.2. Tiêu chuẩn nhóm chứng……………………………………………………………… 36
2.1.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn………………………………………………………………… 36
2.1.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ………………………………………………………………….. 36
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………………………… 36
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu……………………………………………………………………. 36
2.2.2. Các bước tiến hành…………………………………………………………………….. 36
2.2.2.1. Hỏi bệnh:……………………………………………………………………………….. 36
2.2.2.2. Thăm khám lâm sàng ………………………………………………………………. 37
2.2.2.3. Thăm khám cận lâm sàng…………………………………………………………. 37
2.2.2.4. Qui trình siêu âm tim……………………………………………………………….. 38
2.2.3. Các tiêu chuẩn sử dụng trong nghiên cứu……………………………………… 53
2.3. XỬ LÝ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU ………………………………………………….. 56
2.4. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU………………………………………………. 56
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………… 60
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ………. 603.1.1. Đặc điểm nhân chắc và bệnh nền kèm theo…………………………………… 60
3.1.2. Đặc điểm lâm sàng của nhóm suy tim ………………………………………….. 63
3.1.3. Đặc điểm cận lâm sàng của nhóm suy tim…………………………………….. 66
3.2. ĐẶC ĐIỂM VẬN ĐỘNG XOẮN VÀ SỨC CĂNG THẤT TRÁI CỦA
NHÓM SUY TIM ………………………………………………………………………………. 71
3.2.1. Đặc điểm vận động xoắn thất trái ở nhóm suy tim…………………………. 71
3.2.2. Đặc điểm sức căng thất trái ở nhóm suy tim………………………………….. 75
3.3. KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỘT SỐ CHỈ SỐ SỨC CĂNG
THẤT TRÁI VÀ VẬN ĐỘNG XOẮN THẤT TRÁI VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM
SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG……………………………………………………………… 81
3.3.1. Mối liên quan giữa các thông số sức căng và vận động xoắn thất trái với
đặc điểm lâm sàng ở nhóm suy tim……………………………………………………….. 81
3.3.2. Mối liên quan giữa các thông số sức căng và vận động xoắn thất trái với
một số thông số cận lâm sàng ………………………………………………………………. 84
3.3.2.1. Mối liên quan giữa các thông số vận động xoắn với một số thông số
siêu âm tim. ……………………………………………………………………………………….. 84
3.3.2.2. Mối liên quan giữa các thông số sức căng với một số thông số siêu âm
tim…………………………………………………………………………………………………….. 88
3.3.2.3. Mối liên quan giữa các thông số sức căng và vận động xoắn thất trái ở
các nhóm suy tim………………………………………………………………………………… 91
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN …………………………………………………………………. 94
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỆNH NHÂN TRONG NGHIÊN CỨU…. 94
4.1.1. Đặc điểm nhân chắc, nhóm bệnh và bệnh nền……………………………….. 95
4.1.2. Đặc điểm về lâm sàng của nhóm suy tim ……………………………………… 97
4.1.3. Đặc điểm về cận lâm sàng của nhóm suy tim………………………………. 102
4.2. ĐẶC ĐIỂM VẬN ĐỘNG XOẮN VÀ SỨC CĂNG THẤT TRÁI Ở
NHÓM SUY TIM …………………………………………………………………………….. 104
4.2.1. Đặc điểm vận động xoắn và sức căng thất trái …………………………….. 104
4.2.2. Đặc điểm các thông số sức căng thất trái của nhóm suy tim ………….. 107
4.3. MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC THÔNG SỐ VẬN ĐỘNG XOẮN, SỨC
CĂNG VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG………………… 1174.3.1. Mối liên quan giữa các thông số vận động xoắn, sức căng với đặc điểm
lâm sàng…………………………………………………………………………………………… 117
4.3.2. Mối tương quan giữa các thông số sức căng, vận động xoắn thất trái với
các yếu tố cận lâm sàng……………………………………………………………………… 118
4.3.2.1.Tương quan giữa các thông số vận động xoắn và sức căng thất trái với
EF Simpson ……………………………………………………………………………………… 118
4.3.2.2. Tương quan giữa các thông số vận động xoắn, sức căng thất trái với
GLPS ………………………………………………………………………………………………. 122
4.3.2.3. Tương quan giữa vận động xoắn, sức căng thất trái với kích thước
thất trái, nhĩ trái và E/e’……………………………………………………………………… 124
4.3.3. Mối tương quan giữa các thông số sức căng và vận động xoắn với phân
số tống máu, GLPS ở các nhóm suy tim………………………………………………. 126
4.3.4. Hạn chế của đề tài ………………………………………………………………….. 1269
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………….. 130
KIẾN NGHỊ……………………………………………………………………………………. 132
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CỦA ĐỀ TÀI…………………………………………………………………………………… 133
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………..
PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………………

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến cung lượng tim…………………………………. 6
Bảng 1.2. Tính đặc hiệu và điển hình của các triệu chứng suy tim ………………. 9
Bảng 2.1. Các thông số biến dạng cơ tim đo trên siêu âm đánh dấu mô ……… 52
Bảng 3.1. Đặc điểm nhân trắc của hai nhóm nghiên cứu…………………………… 60
Bảng 3.2. Phân nhóm suy tim theo Hội Tim mạch Châu Âu 2016……………… 61
Bảng 3.3. Đặc điểm tỷ lệ các bệnh nền của nhóm suy tim ………………………… 62
Bảng 3.4. Triệu chứng lâm sàng lúc nhập viện của nhóm suy tim ……………… 63
Bảng 3.5. Tỷ lệ suy tim theo phân độ NYHA ………………………………………….. 64
Bảng 3.6. Phân độ suy tim ở các phân nhóm suy tim theo EF (Simpson's)….. 65
Bảng 3.7. Đặc điểm quãng đường đi bộ trong 6 phút 6WMT ……………………. 65
Bảng 3.8. Đặc điểm quãng đường đi bộ 6 phút của các nhóm suy tim………… 65
Bảng 3.9. Kết quả xét nghiệm máu của nhóm bệnh nhân suy tim………………. 66
Bảng 3.10. Đặc điểm chỉ số tim – lồng ngực của nhóm bệnh nhân suy tim ….. 66
Bảng 3.11. Đặc điểm điện tâm đồ của nhóm suy tim………………………………… 67
Bảng 3.12. Đặc điểm siêu âm Doppler tim của nhóm bệnh nhân suy tim……. 67
Bảng 3.13. Đặc điểm siêu âm Doppler tim của nhóm suy tim có EF (Simpson's)
≥ 50% so với nhóm chứng …………………………………………………….. 68
Bảng 3.14. Đặc điểm siêu âm Doppler tim, Doppler mô của nhóm bệnh nhân
suy tim………………………………………………………………………………… 69
Bảng 3.15. Đặc điểm siêu âm Doppler tim, Doppler mô của nhóm suy tim EF
(Simpson's) ≥ 50% so với nhóm chứng …………………………………… 69
Bảng 3.16. Tỷ lệ rối loạn chức năng tâm trương của nhóm suy tim……………. 70
Bảng 3.17. Đặc điểm thông số siêu âm 3D của đối tượng nghiên cứu ………… 70
Bảng 3.18. Đặc điểm các thông số vận động xoắn của thất trái ở nhóm bệnh
nhân suy tim………………………………………………………………………. ..71Bảng 3.19. Đặc điểm thông số vận động xoắn của thất trái ở nhóm suy tim EF
(Simpson's) ≥50% so với nhóm chứng……………………………………. 73
Bảng 3.20. Đặc điểm các thông số vận động xoắn của thất trái theo phân nhóm
suy tim (EF theo Simpson's) ………………………………………………….. 74
Bảng 3.21. Đặc điểm các thông số vận động xoắn của thất trái theo mức độ rối
loạn chức năng tâm trương ……………………………………………………. 74
Bảng 3.22. Đặc điểm thông số sức căng thất trái ở nhóm nghiên cứu…………. 75
Bảng 3.23. Đặc điểm thông số sức căng thất trái ở nhóm suy tim EF
(Simpson's)≥50% so với nhóm chứng ……………………………………. 78
Bảng 3.24. Đặc điểm thông số sức căng thất trái theo phân nhóm suy tim (EF
theo Simpson's) ……………………………………………………………………. 78
Bảng 3.25. Đặc điểm thông số sức căng thất trái theo mức độ rối loạn chức năng
tâm trương………………………………………………………………………. …..79
Bảng 3.26. Tỷ lệ số bệnh nhân có giảm vận động xoắn và sức căng ở các phân
nhóm suy tim theo EF (Simpson's) so với nhóm chứng…………….. 80
Bảng 3.27. Mối liên quan giữa các thông số vận động xoắn thất trái với phân độ
NYHA ………………………………………………………………………………… 81
Bảng 3.28. Mối liên quan giữa sức căng thất trái với phân độ NYHA………… 82
Bảng 3.29. Mối tương quan giữa quãng đường đi bộ 6 phút với các thông số vận
động xoắn thất ở nhóm suy tim (n=110)………………………………….. 82
Bảng 3.30. Mối tương quan giữa quãng đường đi bộ 6 phút với các thông số sức
căng thất trái ở nhóm suy tim (n=110) ……………………………………. 83
Bảng 3.31. Mối tương quan giữa các thông số vận động xoắn của thất trái với
EF theo Simpson ở nhóm suy tim (n=110)………………………………. 84
Bảng 3.32. Mối tương quan giữa các thông số xoắn của thất trái với GLPS trong
nhóm bệnh nhân suy tim (n=110)…………………………………………… 86Bảng 3.33. Mối liên quan giữa vận động xoay của mỏm, của nền thất trái với
một số thông số siêu âm ở nhóm suy tim (n=110) ……………………. 86
Bảng 3.34. Mối tương quan giữa góc xoay và độ xoắn thất trái với 1 số thông số
siêu âm ở nhóm suy tim (n=110) ……………………………………………. 87
Bảng 3.35. Mối tương quan giữa các thông số sức căng thất trái với EF theo
Simpson's ở nhóm suy tim (n=110) ………………………………………… 88
Bảng 3.36. Mối tương quan giữa các thông số đỉnh sức căng thất trái với GLPS
đo trên 2D ở nhóm suy tim (n=110) ……………………………………….. 90
Bảng 3.37. Mối tương quan giữa các thông số sức căng thất trái với một số thông
số siêu âm khác ở nhóm suy tim (n=110)………………………………… 90
Bảng 3.38. Mối tương quan giữa các thông số sức căng, vận động xoắn thất trái
với phân số tống máu ở các nhóm suy tim ………………………………. 91
Bảng 3.39. Mối tương quan giữa các thông số sức căng, vận động xoắn với EF
Simpson và EF Teicholz……………………………………………………….. 92
Bảng 3.40. Mối tương quan giữa các thông số sức và vận động xoắn với GLPS
đo trên siêu âm 2D ở các nhóm suy tim ………………………………….. 93
Bảng 4.1. Giá trị sức căng trục dọc ở các nhóm suy tim và nhóm chứng trong
một số nghiên cứu………………………………………………………………. 109
Bảng 4.2. Một số nghiên cứu của các tác giả khác …………………………………. 118DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1. Phân bố theo tuổi của nhóm suy tim…………………………………….. 61
Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ mắc (THA, ĐTĐ, ĐMV) ở nhóm suy tim EF Simpson ≥50%
…………………………………………………………………………………………… 62
Biểu đồ 3.3. Đặc điểm tần số tim và huyết áp của bệnh nhân suy tim ………… 64
Biểu đồ 3.4. Tương quan giữa Torsion với EF……………………. …………… 85
Biều đồ 3.5. Tương quan giữa Peak – Twist với EF………………..…………85
Biểu đồ 3.6. Biểu đồ tương quan giữa Peak-GLS với EF…………..……..…88
Biểu đồ 3.7. Biểu đồ tương quan giữa Peak-GRS với EF…………..…..…….89
Biểu đồ 3.8. Biểu đồ tương quan giữa Peak-GCS với EF…………..…………89
Biểu đồ 3.9. Biểu đồ tương quan giữa Peak-GAS với EF…………..…..…….89
Biểu đồ 4.1. Tương quan giữa GLS với phân số tống máu EF ……….…….122
Biểu đồ 4.2. Tương quan giữa Twist với phân số tống máu EF …………… 122DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Sinh lý bệnh suy tim phân số tống máu bảo tồn ………………………….. 8
Hình 1.2. Mô hình hóa về sự biến dạng ………………………………………………….. 15
Hình 1.3. Biến dạng trục dọc…………………………………………………………………. 16
Hình 1.4. Biến dạng theo chiều bán kính ………………………………………………… 17
Hình 1.5. Biến dạng theo chiều chu vi ……………………………………………………. 17
Hình 1.6. Mô phỏng vận động xoắn và các lớp cơ tim ……………………………… 18
Hình 1.7. Vận động xoắn của lớp ngoại mạc và nội mạc thời kỳ co đẳng tích 19
Hình 1.8. Biểu đồ biểu diễn vận động xoắn của thất trái …………………………… 19
Hình 1.9. Vận động xoắn của lớp nội mạc và ngoại mạc giai đoạn tống máu…20
Hình 1.10. Vận động xoắn của lớp nội mạc và ngoại mạc giai đoạn giãn đẳng
tích……………………………………………………………………………………… 21
Hình 1.11. Vận động tháo xoắn của lớp nội mạc và ngoại mạc giai đoạn đầu tâm
trương…………………………………………………………………………………. 21
Hình 1.12. Góc xoay của mỏm, nền, góc xoay của thất trái ………………………. 22
Hình 1.13. Cách đo sức căng và tốc độ sức căng bằng siêu âm Doppler mô .. 25
Hình 1.14. Mô hình đốm trên siêu âm 3D……………………………………………….. 29
Hình 2.1. Hình ảnh X-Quang tim phổi, cách đo chỉ số tim – ngực……………… 38
Hình 2.2. Máy siêu âm Phillip EPIQ 7C …………………………………………………. 39
Hình 2.3. Phần mềm TOMTEC tại khoa Nội tim mạch…………………………….. 40
Hình 2.4. Hình ảnh TM cắt qua buồng thất trái ……………………………………….. 42
Hình 2.5. Đo phân số tống máu EF bằng phương pháp Simpson ……………….. 42
Hình 2.6. Doppler dòng chảy qua van hai lá……………………………………………. 43
Hình 2.7. Doppler mô vòng van hai lá. …………………………………………………… 45
Hình 2.8. Các mặt cắt 4 buồng, 3 buồng và 2 buồng từ mỏm…………………….. 46
Hình 2.9. Hình ảnh mắt bò (Bull’eye)…………………………………………………….. 47Hình 2.10. Các bước đánh giá vận động xoắn …………………………………………. 48
Hình 2.11. Kết quả và đồ thị sức căng trục dọc ……………………………………….. 49
Hình 2.12. Kết quả và đồ thị sức căng chiều bán kính………………………………. 50
Hình 2.13. Kết quả và sức căng chiều chu vi…………………………………………… 51
Hình 2.14. Kết quả và đồ thị sức căng diện tích ………………………………………. 51
Hình 2.15. Ước tính áp lực đổ đầy và phân độ rối loạn chức năng tâm trương
thất trái ở bệnh nhân EF giảm và EF bình thường ……………………. 56
Hình 3.1. Biểu đồ vận động xoắn của người bình thường. ……………………….. .72
Hình 3.2. Biểu đồ vận động xoắn của bệnh nhân……………………………………… 72
Hình 3.3. Sức căng trục dọc (GLS), chiều bán kính (GRS), chu vi (GCS) và diện
tích (GAS) của người bình thường. ………………………………………… 76
Hình 3.4. Sức căng trục dọc (GLS), chiều bán kính (GRS), chu vi (GCS) và diện
tích (GAS) ở bệnh nhân suy tim …………………………………

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1. Nguyễn Thị Kiều Ly, Đỗ Văn Chiến, Phạm Nguyên Sơn (2021) “Đánh giá một số thông số về sức căng và vận động xoắn của thất trái bằng siêu âm tim đánh dấu mô 3D ở bệnh nhân suy tim mạn tính”, Tạp chí y dược lâm sàng 108. 16(4), tr.1-8.
2. Nguyễn Thị Kiều Ly, Đỗ Văn Chiến, Phạm Thái Giang, Phạm Nguyên Sơn (2021) “Mối tương quan giữa các thông số biến dạng thất trái đo trên siêu âm đánh dấu mô 3D với phân suất tống máu thất trái ở bệnh nhân suy tim mạn tính”, Tạp chí Y học Việt Nam. 503(2), tr. 62-66.