NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 320 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ TƯỚI MÁU CƠ TIM

NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 320 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ TƯỚI MÁU CƠ TIM
Phạm Minh Chi1, Đỗ Đức Cường2
1 Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
2 Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Mục đích: Nghiên cứu vai trò của chụp cắt lớp vi tính 320 dãy trong đánh giá tưới máu cơ tim.
Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu, mô tả cắt ngang được tiến hành trên 12 bệnh nhân được đánh giá trên lâm sàng có nguy cơ trung bình và trung bình cao mắc bệnh động mạch vành tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong vòng 5 tháng, từ tháng 12/2018 đến tháng 05/2019.
Kết quả: 10 bệnh nhân nam và 2 bệnh nhân nữ, tuổi trung bình là 63,2. 91,7% bệnh nhân có thiếu máu cơ tim với chỉ số tưới máu xuyên thành ≤ 0,99. Số lượng động mạch vành có bất thường tưới máu chiếm 38,9%. Mức độ chẩn đoán chính xác bệnh lý cao hơn sau khi phân tích tưới máu cơ tim so với trước phân tích với độ nhạy từ 83,3% tới 91,7% và độ đặc hiệu từ 75,0% tới 91,7%.
Kết luận: Chụp cắt lớp vi tính 320 dãy đánh giá tưới máu cơ tim là một kỹ thuật hiệu quả để đánh giá đồng thời hình ảnh động mạch vành và tưới máu máu cơ tim, đã tăng mức độ chính xác trong chẩn đoán bệnh lý mạch vành mạn tính. Chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu trên một số lượng bệnh nhân lớn hơn.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01794

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890