Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh của polype túi mật qua siêu âm nội soi

Tên bài báo:Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh của polype túi mật qua siêu âm nội soi

Tác giả:    Đào Văn Long

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2002    Số:    1    Tập:    407    Trang:    31-33

Tóm tắt:    38 BN được chẩn đoán là polype túi mật bằng siêu âm nội soi (SÂNS) trong đó có 12 BN được mổ. Tỷ lệ giữa nam và nữ tương đương, tuổi thường gặp từ 30-60, nhiều nhất từ 40-50 tuổi. Loại nhiều polype hay gặp hơn loại 1 polype và loại không cuống gặp nhiều hơn loại có cuống. 36,8% số BN có thêm 1 bệnh phối hợp (sỏi mật, ung thư, u mạch ở gan). SÂNS là kỹ thuật có độ chính xác cao trong ch/đ polype túi mật (đúng 11/12).

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00742

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890