NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH TUỶ BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH TUỶ BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH
Nguyễn Tất Thiện1, Trần Anh Tuấn1, Vũ Đăng Lưu1
1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bạch Mai
Tóm tắt
TÓM TẮT
Mục đích: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và kết quả của điều trị dị dạng động tĩnh mạch tủy (DD ĐTMT) bằng phương pháp can thiệp nội mạch.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả và nghiên cứu can thiệp, các bệnh nhân có DD ĐTMT được chẩn đoán và điều trị can thiệp tại BV Bạch Mai từ 2012 đến 2016. Đặc điểm hình ảnh được đánh giá trên phim CHT và DSA, đánh giá kết quả điều trị dựa vào so sánh lâm sàng, cộng hưởng từ trước và sau can thiệp.
Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trên 21 bệnh nhân. Đặc điểm hình ảnh trên CHT, dấu hiệu phù tủy chiếm 95,2% và giãn tĩnh mạch quanh tủy (Flowvoid) chiếm 100% các trường hợp. Tỷ lệ gây tắc hoàn toàn sau can thiệp 61,9%, tắc bán phần 38,1%. Theo dõi hình ảnh trên CHT sau 3 – 6 tháng thấy tổn thương hết hoàn toàn/ giảm chiếm 90,5% và không thay đổi chiếm 9,5%. Cải thiện triệu chứng lâm sàng trên 80,9%, không cải thiện trên 19,1%.
Kết luận: CHT đóng vai trò quan trọng trong phát hiện và theo dõi dị dạng động tĩnh mạch tủy, chụp DSA là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán, đồng thời cho phép can thiệp điều trị với hiệu quả cao.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01863

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836