Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng liệt dây thần kinh IV tại bệnh viện mắt trung ương

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng liệt dây thần kinh IV tại bệnh viện mắt trung ương.Thính giác là một trong những giác quan quan trọng và quí nhất của con người. Thông qua cơ quan thính giác này chúng ta có thể nghe những âm thanh của môi trường xung quanh bên ngoài và việc nghe được những âm thanh này giúp chúng ta phát triển ngôn ngữ, học kỹ năng xã hội và kỹ năng giao tiếp, thưởng thức âm nhạc, ngạc nhiên trước các âm thanh khác nhau của thế giới và cũng cảnh báo các nguy hiểm đang đến [11]. Với con người, chức năng nghe có tầm quan trọng đặc biệt khi còn nhỏ. Giai đoạn bắt đầu của thời thơ ấu là khoảng thời gian mà một đứa trẻ tiếp cận với ngôn ngữ, do đó nếu không nghe được ngay từ khi mới sinh ra trẻ sẽ không hình thành được khả năng nói.

MÃ TÀI LIỆU

LVTHSY 0252

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Giảm thính lực và khiếm thính là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tàn tật ở trẻ em, nó không chỉ khu trú trong lĩnh vực nghe mà còn gây những biến đổi nghiêm trọng đến sự phát triển ngôn ngữ, tư duy, nhân cách và tương lai của đứa trẻ về sau. Theo báo cáo của Ủy ban Thính lực học quốc tế, vào cuối thế kỉ XX trên toàn thế giới có khoảng 57 triệu người (chiếm 2,1% dân số toàn cầu ) bị khiếm thính/ giảm thính lực có ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày [19]. Tại Việt Nam, Trung tâm Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh và Viện Tai Mũi Họng đã từng thực hiện điều tra về “Bệnh tai và nghe kém” tại sáu tỉnh trên cả nước. Kết quả: tỷ lệ khiếm thính khoảng 6% dân số, có nghĩa là cứ 100 người thì có sáu người bị khiếm thính [1]. Do đó, trẻ bị giảm thính lực, nếu được phát hiện sớm và can thiệp sớm sẽ có cơ hội phát triển ngôn ngữ, học tập và sinh hoạt một cách bình thường.
Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã mang lại cuộc sống mới cho người khiếm thính nói chung và trẻ em khiếm thính nói riêng. Đặc    biệt    với    sự    ra    đời    của nhiều    loại    máy    trợ    thính cùng
những tiến    bộ    trong ngành tai    mũi họng    đã    góp    phần    cải    thiện    chức    năng nghe, nói cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em khiếm thính.
Bên cạnh đó, phát hiện và can thiệp ngôn ngữ sớm cho trẻ khiếm thính góp phần không nhỏ trong việc ngăn ngừa các ảnh hưởng do giảm thính lực gây nên. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế hoặc hạn chế về mặt nhận thức của bố mẹ, một số trẻ sau đeo máy vẫn chưa được can thiệp ngôn ngữ, hoặc can thiệp chưa đúng mức dẫn đến việc trẻ có nghe được nhưng không có khả năng giao tiếp bằng lời nói. Ngôn ngữ không chỉ phát triển tốt nhất nếu trẻ được can thiệp ngôn ngữ sớm ngay sau khi được mang dụng cụ hỗ trợ nghe mà còn ở vấn đề chất lượng can thiệp và một yếu tố không nhỏ đó là gia đình phải nhận được sự tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời từ phía người can thiệp. Hiện nay, ở nước ta có nhiều trường giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính, đa số các trường đều chỉ áp dụng phương pháp can thiệp riêng lẻ như dạy giao tiếp thông qua dấu, kí hiệu, đọc hình miệng… đơn thuần mà chưa đưa ra một nguyên tắc và phương pháp can thiệp ngôn ngữ chung toàn diện.
Chính vì vậy, để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em khiếm thính, và nhằm giúp phụ huynh của trẻ khiếm thính hiểu hơn về tầm quan trọng của việc can thiệp ngôn ngữ sớm, toàn diện cho trẻ khiếm thính, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với hai mục tiêu:
1.     Đánh giá sự cải thiện khả năng nghe – nói của trẻ khi được đeo máy trợ thính sau can thiệp ngôn ngữ trị liệu.
2.    Xác định một số yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình can thiệp ngôn ngữ trị liệu.
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ    1
Chương 1. TỔNG QUAN    3
1.1.    GIẢI PHẪU, SINH LÝ CƠ QUAN THÍNH GIÁC    3
1.2.    MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN GIẢM THÍNH LỰC    6
1.3.    NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY ĐIẾC Ở TRẺ EM    8
1.4.    PHÁT HIỆN NGHE KÉM VÀ ĐÁNH GIÁ SỨC NGHE    9
1.5.    SƠ LƯỢC VỀ MÁY TRỢ THÍNH    11
1.7.    SỰ PHÁT TRIỂN VỀ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP, NGÔN NGỮ CỦA TRẺ
BÌNH THƯỜNG VÀ TRẺ KHIẾM THÍNH    15
1.8.    CAN THIỆP NGÔN NGỮ CHO TRẺ KHIẾM THÍNH    19
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    36
2.1.    ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU    36
2.2.    ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU    36
2.3.    PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    37
2.4.    XỬ LÍ SỐ LIỆU    43
2.6.    KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC CỦA NGHIÊN CỨU    43
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    45
3.1.    ĐẶC ĐIỂM DỊCH TẾ HỌC CỦA TRẺ TRONG NGHIÊN CỨU    45
3.2.    ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NGHE – NÓI    48
3.3.    CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ NGHE – NÓI    55
Chương 4. BÀN LUẬN    60
4.1    ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY NGHE KÉM    60
4.2    KẾT QUẢ CAN THIỆP NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU    62
4.3.    CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CAN THIỆP    68
KÉT LUẬN    74