Nghiên cứu đặc điểm tổn thương Ung thư tế bào gan trên siêu âm

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương Ung thư tế bào gan trên siêu âm.Siêu âm là một trong những phương pháp chẩn đoán hình ảnh có khả năng cao trong phát hiện tổn thương khu trú ở gan, là kỹ thuật thăm dò không chảy máu, không gây độc hại cho cơ thể, giá thành thấp, vì vậy siêu âm được sử dụng rất rộng rãi trong phát hiện tổn thương khu trú ở gan. Tuy nhiên có rất nhiều hình ảnh siêu âm của tổn thương khu trú ở gan đã được báo cáo. Năm 1989, hiệp hội siêu âm Nhật Bản đã để xuất tiêu chuẩn để chẩn đoán các tổn thương khu trú ở gan (đặc biệt là ung thư tế bào gan) trên siêu âm. Một số kết quả nghiên cứu của Nhật Bận cho. thấy rằng có thể chẩn đoán UTTBG với kích thước u trên 3cm bằng siêu âm. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài nhằm mục đích nghiên cứu các đặc điểm tổn thuong UTTBG trên siêu âm.

1.    Đối tượng nghiên cứu: Gồm 144 bệnh nhản được chẩn đoán UTTBG dựa vào mô bệnh học và hoặc tế bào học chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫri siêu âm.
2.    Phương pháp nghiên ciíb:
Loại máy siêu âm: Máy siêu âm kiểu thời gian thực ký hiệu Control-Sigma 1
Xác định sự có mặt khối u: dựa vào tiêu chuẩn của hiệp hội siêu âm Nhật Bản
Hình ảnh siêu âm của khối UTTBG: dựa vào tiêu chuẩn của Y. Higashin (khối tăng âm; khối giảm âm; dấu hiệu mắt trâu; khối hỗn hợp âm; thể khảm; thể trống âm).
Một số đặc điểm khác:
–    Dấu hiệu viền giảm âm quanh khối u (Halo Pattern)
–    Dấu hiệu tăng âm sau khối u (The posterior echo enhancement pattern)
–    Dấu hiệu bóng cản tiếp tuyến hai bên khối u (The lateral shadow pattern).
Đối với tổn thương một khối ồ trong gan, nhận định các dấu hiệu siêu âm của tổn thương được xác

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00008

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890